Konferencja UIA pt. “ESG – a Short-Lived trend or the Future of Business”

 Konferencja UIA pt. “ESG – a Short-Lived trend or the Future of Business”

Zapraszamy na międzynarodową konferencję UIA pt. “ESG – a Short-Lived trend or the Future of Business”, której jesteśmy współorganizatorem.

Konferencja odbędzie się w Warszawie w dniach 9 i 10 czerwca w ramach cyklu UIA Annual Business Forum i dedykowana jest prawnikom zajmującym się obsługą biznesu, zarówno w kancelariach, jak i w działach prawnych przedsiębiorstw.

Termin ESG (Environment, Social and Governance) odmieniany jest dziś na całym świecie przez wszystkie przypadki. Coraz częściej nie tylko globalni, ale także krajowi przedsiębiorcy odwołują się do niego przy podejmowaniu strategicznych decyzji. Tym samym ESG coraz mocniej wpływa nie tylko na biznesy naszych Klientów, ale także na biznesy prawnicze.

Forum będzie unikalną okazją do dyskusji o znaczeniu ESG w działalności gospodarczej. Międzynarodowi i krajowi eksperci debatować będą zarówno o wpływie tej tematyki na poszczególnie obszary biznesu (dzień 1 forum), jak i na temat tego, jak ESG zmienia kancelarie i wewnętrzne działy prawne (dzień 2 forum).

Program konferencji – do pobrania

Serdecznie zapraszamy!

Kancelaria WKB

Posty pokrewne