Kongres Polska Chemia, czyli największe wydarzenie branży chemicznej w tej części Europy – rozmowa w TVP3 Lublin z dr. inż. Tomaszem Zielińskim, Prezesem Zarządu PIPC

 Kongres Polska Chemia, czyli największe wydarzenie branży chemicznej w tej części Europy – rozmowa w TVP3 Lublin z dr. inż. Tomaszem Zielińskim, Prezesem Zarządu PIPC

Kongres Polska Chemia już od 10 lat spaja branżę chemiczną, będąc największym forum dyskusji jej przedstawicieli w tej części Europy. O tym, jak zmieniało się to wydarzenie na przestrzeni lat, o jubileuszu 35-lecia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, a także o sytuacji i wyzwaniach stojących przed branżą chemiczną mówił w TVP3 Lublin dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC. Zapraszamy do lektury posumowania i obejrzenia wideo z rozmową.

  • Celem organizowanego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego Kongresu Polska Chemia jest przede wszystkim określenie celów, trendów, jak i omówienie kluczowych wyzwań, jakie stoją przed branżą chemiczną – to także podejmowanie próby znajdowania odpowiedzi, jak im sprostać.
  • Okres pandemii zapoczątkował potężną zmianę gospodarczą i spowodował zupełne przemodelowanie rynku, w którym branża chemiczna musiała odnaleźć się na nowo. Wojna w Ukrainie spowodowała ogólnoświatowy wzrost cen surowców chemicznych, co przełożyło się na wzrost kosztów produkcji. Związane z tym jest kolejne wyzwanie – w kontekście konkurencyjności polskich firm chemicznych na rynkach krajowych i zagranicznych.
  • Polski przemysł chemiczny zdołał poradzić sobie z tymi wyzwaniami. Branża chemiczna, zarówno w Polsce, jak i w całej Europie, zamknęła rok 2022 bardzo dobrze. Obecnie pozycja na rynkach europejskich i światowych jest bardzo silna.
  • Tempo rozwoju trendów, technologii i wymagań wobec produktów sprawia, że Polska Chemia zmienia się dzisiaj praktycznie z kwartału na kwartał.
  • Branża chemiczna chce dostarczać jak najlepszej jakości produkty, zarówno takie, które będą zgodne z regulacjami, jak i odpowiadające na potrzeby konsumentów czy zrównoważone środowiskowo. To od rozwoju branży chemicznej i wytwarzanych produktów zależy, czy finalny wyrób będzie naprawdę najlepszej jakości.
  • Chemia i ochrona środowiska łączą się ze sobą na każdej płaszczyźnie. Od wielu lat przemysł chemiczny dotykają liczne cele regulacyjne stawiane zarówno przez unijną, jak i krajową legislację. Z jednej strony regulacje wymuszają pewne działania, ale z drugiej wskazują perspektywę, w jakim kierunku powinien podążać przemysł chemiczny.
  • Branża chemiczna nie tylko rozumie konieczność ograniczania negatywnego wpływu na środowisko, życie i zdrowie zarówno ludzi, jak i zwierząt. Zielona transformacja w branży chemicznej już się dzieje i oczywiście będzie stale rozwijana. To jednak wymaga czasu i nakładów finansowych.

Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy z dr. inż. Tomaszem Zielińskim, Prezesem Zarządu PIPC, w TVP3 Lublin. 

Posty pokrewne