Najnowszy Raport PIPC – Przemysł Chemiczny w Polsce pozycja, wyzwania, perspektywy

 Najnowszy Raport PIPC – Przemysł Chemiczny w Polsce pozycja, wyzwania, perspektywy

Prezentujemy Państwu Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania i perspektywy”.

Niniejsza publikacja została przygotowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w celu zaprezentowania aktualnej pozycji polskiego przemysłu chemicznego w odniesieniu do globalnych trendów kształtujących całą gospodarkę, kluczowych szans i wyzwań, które stoją przed sektorem, ze szczególnym uwzględnieniem zmian regulacyjnych, które są jednym z czynników najsilniej wpływających na branżę. Prezentujemy Państwu kluczowe wnioski z analizy danych statystycznych (m.in. GUS i CEFIC) oraz zredagowane wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, której celem było zebranie informacji i opinii wspierających analizy rynkowe oraz identyfikacja prognozowanych kierunków zmian w przemyśle.

Raport powstał w ramach Kampanii „Polska Chemia”, która jest autorskim projektem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedynym tego typu przedsięwzięciem promującym tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu.

Jako instytucja dbająca o interesy polskiej branży chemicznej, mamy nadzieję, że niniejsza publikacja przybliży Państwu wagę i znaczenie Polskiej Chemii, a także pomoże wspólnie wypracować najlepsze rozwiązania dla przyszłości krajowego przemysłu.

Zapraszamy do pobrania dokumentu.

 

Wypełnij poniższy formularz, aby uzyskać dostęp do tego pliku

@@@form_raport_2018@@@

Posty pokrewne