Najnowszy Raport “Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy” – pobierz

 Najnowszy Raport “Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania, perspektywy” – pobierz

Oddajemy w Państwa ręce publikację podsumowującą najważniejsze dane, dotyczące polskiego przemysłu chemicznego w 2022 roku. Ponieważ wciąż trwa rosyjska agresja na Ukrainę, której skutki dotykają także naszą branżę, wzorem ubiegłego roku pozostawiliśmy rozdział dotyczący wskaźników związanych z wojną. W jej kontekście wciąż aktualne pozostaje troska o bezpieczeństwo energetyczne oraz konieczność uniezależnienia się od rosyjskich surowców. Jest to kluczowe zwłaszcza dla tak energochłonnego sektora, jakim jest przemysł chemiczny.

Wciąż aktualne pozostają także tematy ekologiczne oraz transformacyjne, jawiące się nie tylko jako troska o środowisko czy lepsze i zdrowsze życie, ale także dotyczące tej niezwykle ważnej sfery, jaką jest bezpieczeństwo energetyczne. Polska Chemia dokonuje wielkiej liczby zmian, mających zredukować negatywny wpływ na środowisko i jak najbardziej ograniczyć emisyjność. Nie inaczej było także w poprzednim roku.

Raport „Przemysł chemiczny w Polsce – pozycja, wyzwania i pespektywy” jest lekturą, która pomoże Czytelnikowi lepiej poznać strategiczną rolę polskiego przemysłu chemicznego w gospodarce kraju. Wkład tego sektora w PKB Polski jest ogromny, a zmiany, które się w nim dokonują, są impulsem do przeprowadzania przemian ekologicznych. Niniejszy raport został opracowany przez ekspertów Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego w oparciu o rzetelne dane, które obrazują kluczowe funkcje i rolę sektora. Przyglądamy się tematom i aspektom, które mają i będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie branży. Zwracamy uwagę na te aspekty, które w sposób istotny dotyczą Polskiej Chemii. Innowacyjność branży oraz nowe rozwiązania, które wypracowuje, wpisują się w rozwój polskiego przemysłu w skali makro. Co więcej – transformacja całości polskiego przemysłu bez branży chemicznej, która jest jego ogromną częścią, jest niemożliwa. Polska Chemia rozumie wyzwania, które przed nią stoją i wdraża rozwiązania, które na ów wyzwania odpowiadają.

Raport został opracowany w ramach Kampanii „Polska Chemia”, będącej autorskim projektem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Jesteśmy pewni, że ta publikacja przybliży Czytelnikowi rolę i znaczenie Polskiej Chemii. Mamy też nadzieję, że przyczyni się ona także do wspólnego poszukiwania i opracowywania rozwiązań wspierających innowacyjność oraz konkurencyjność polskiej gospodarki.

Raport 2022 (wersja w jęz. polskim)

Posty pokrewne