Najważniejsze tematy VI Kongresu Polska Chemia

 Najważniejsze tematy VI Kongresu Polska Chemia

###VI Kongres Polska Chemia rozpocznie się za niewiele ponad trzy tygodnie (5-6 czerwca 2019, Orlen Arena, Płock). Znamy obszary tematyczne tegorocznej edycji najważniejszego spotkania branży chemicznej w Polsce. 
Skupimy się na tym co na dziś jest najważniejsze, ale też najtrudniejsze dla sektora. Bardzo dużo miejsca poświęcimy tematyce prośrodowiskowej – gospodarce obiegu zamkniętego, plastikom i paliwom przyszłości. To są największe wyzwania przed którymi dziś stoimy jako sektor. Inwestycje w branży, wsparcie konkurencyjności, bezpieczeństwo i trendy regulacyjne są kolejnymi obszarami, które zostaną podniesione podczas tegorocznej edycji Kongresu. 
Wśród panelistów szóstej edycji Kongresu Polska Chemia są przedstawiciele administracji państwowej, parlamentu, najważniejszych światowych i krajowych firm, instytucji i organizacji związanych z przemysłem chemicznym.
Kongres rozpocznie się od debaty strategicznej „Chemia Przyszłości – kluczowe kierunki rozwoju strategicznego sektora gospodarki” w której prezesi największych spółek sektora oraz przedstawiciele administracji będą zastanawiać się które ze światowych trendów mają największy wpływ na krajowy przemysł chemiczny i całą gospodarkę. 

VI Kongres Polska Chemia będzie podzielony na kilka bloków tematycznych:

Inwestycje w sektorze 
Debata strategiczna: Chemia globalnie – wpływ inwestycji na świecie na możliwości inwestycyjne oraz konkurencyjność Europy i Polski
Czy i jak regulacje unijne wpływają na pozycję konkurencyjną naszej części Europy? Jesteśmy gotowi na zmiany, które szykują nam europejscy technokraci? Geopolityka światowa – oddziaływanie na Unię Europejską i Polskę. Polskie inwestycje a światowe realia

Panel: Inwestycje prośrodowiskowe – nowy trend w gospodarce
Jak odpowiadając na środowiskowe trendy utrzymać konkurencyjność firm? Jak planować inwestycje środowiskowe? Środowiskowa odpowiedzialność sektora. 

Bezpieczna Chemia
Panel: Inwestycje w infrastrukturze – infrastruktura krytyczna w przemyśle chemicznym
Infrastruktura krytyczna – co to znaczy w kontekście sektora chemicznego? Jak powinny wyglądać skutecznie realizowane inwestycje? Stan infrastruktury a rozwój sektora – potrzeby i wyzwania. 

Panel: Bezpieczeństwo w transporcie – przewagi konkurencyjne
Obraz transportu, bezpieczeństwa i przyszłości logistyki w obliczu globalnych zagrożeń. Ocena dostawców usług. Wyzwania regulacyjne i najwyższa jakość. 

Środowisko nr 1!
Panel: GOZ – nowy łańcuch wartości w chemii
Priorytetowe regulacje gospodarki obiegu zamkniętego – co to tak naprawdę oznacza? Jakie są polskie realia prowadzania GOZ-u? GOZ- zarobimy czy stracimy? Strategie firm a gospodarka obiegu zamkniętego.

Panel: Chemia pod presją – regulacje vs. rzeczywistość
Jakie są realne koszty zmian regulacyjnych? Co zrobić by obciążenia regulacyjne stały się szansą rozwojową? Horyzontalne spojrzenie na regulacje

Surowce przyszłości 
Debata strategiczna: Co i czy w ogóle zastąpi konwencjonalne surowce?
Czy „surowce przyszłości” są w stanie dać nam tyle co węgiel, ropa i gaz? Jaki alternatywnymi surowcami dysponujemy dzisiaj? Warunki do rozwoju surowców przyszłości. Gdzie będziemy za 10 lat?

Debata strategiczna: Nowe surowce – rozwiązania dla „plastics ban”
Prezentacja wprowadzająca : „Czy można otrzymać produkty specjalistyczne z odpadów? Tak, my to robimy!”.
„Plastics ban” – chwilowa moda czy jedyna ścieżka rozwoju? Alternatywy dla plastików – czy działają? Realne koszty „plastics ban”. Jak sprostać trendowi i wymaganiom konsumentów?
 
Jak wygrać z konkurencją? 
Panel: Człowiek kluczowym elementem rozwoju innowacyjności?
Prezentacja wprowadzająca: „Innowacyjność się opłaca”
Jakich pracowników nam dziś brakuje? Jak wykorzystać potencjał pracowników, których już mamy? Jakie są możliwości poszukiwania odpowiedniego pracownika? Czy zwiększenie zaangażowania zespołu jest jedyną drogą do sukcesu?

Warsztat interaktywny: Rozwój technologiczny – wyzwania i bariery
Jak najefektywniej rozwijać firmę w obszarze nowych technologii? Jak połączyć inteligencje procesową z kluczowymi wskaźnikami wydajności? Cele strategiczne, technologie procesowe, utrzymanie ruchu – jak współpracować wielopłaszczyznowo i pokonać codzienne bariery? 

PIPC

Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego największa branżowa organizacja reprezentującą sektor chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej.

Posty pokrewne