Najważniejsze zagadnienia

VII Kongresu Polska Chemia

 Najważniejsze zagadnienia VII Kongresu Polska Chemia

Tegoroczna edycja Kongresu Polska Chemia, która w tym roku odbędzie się wyjątkowo w formie online już 16 września obejmować będzie kilka obszarów tematycznych – szczególnie ważnych zarówno dla branży chemicznej, jak i całego polskiego przemysłu.

  1. PRZEMYSŁ W CZASIE PANDEMII

Jaki jest wpływ COVID-19 na polski przemysł – zwłaszcza na przemysł chemiczny? Omówienie obecnej sytuacji w sektorze, zagrożeń, potrzeb i aktualnych priorytetów. Jakie nastąpiły zmiany, przemodelowania strategii i modeli biznesowych? Jak wygląda funkcjonowanie w nowej rzeczywistości? Ocena sytuacji, wnioski i perspektywy na przyszłość.

  1. INNOWACJE I KLUCZOWE INWESTYCJE

Co napędza innowacje? Czy regulacje są głównym motywatorem rozwoju branży i wprowadzania innowacji? Rola i miejsce innowacji w dobie pandemii. Czy innowacje będą skutecznym narzędziem odpowiedzi dla przyszłych wymagań unijnych? Czego potrzebuje branża, aby tworzyć nowe technologie, procesy, inwestycje? Największe inwestycje Polskiej Chemii.

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Ludzie kluczowym elementem innowacyjnego przemysłu. Współpraca nauka-przemysł, ocena sytuacji, aktualne potrzeby i możliwości. Czy rozwój centrów badawczych może być zagrożeniem dla Instytutów Badawczych? Czy innowacyjna myśl techniczna jest skutecznie chroniona? Jak kształtować współpracę nauka-przemysł aby móc sięgać po unijne fundusze?

  1. EUROPEJSKI ZIELONY ŁAD

Nowe zielone wymagania. Jak sprostać ambitnym celom klimatycznym stawianym przez UE? Nowe strategie przemysłowe, zielona i cyfrowa transformacja. Priorytety polskiego przemysłu w obliczu Europejskiego Zielonego Ładu. Zielony Ład zagrożeniem, wyzwaniem czy szansą dla Polskiej Chemii? Diagnoza – oczekiwania kontra rzeczywistość. Istota zachowania konkurencyjności Polskiej Chemii na poziomie globalnym. Kluczowe potrzeby branży we wdrażaniu elementów Zielonego Ładu.

  1. LOGISTYKA W CHEMII

Wpływ COVID-19 na cały system transportu i dystrybucji. Powiązania w łańcuchu produktowym. Logistyka w obliczu nowych wyzwań regulacyjnych. Zielony i zrównoważony transport.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŚRODOWISKOWA

Jakie są kluczowe trendy kształtujące politykę środowiskową? Oczekiwania i wyzwania dla branży chemicznej. Czy krajowe regulacje odzwierciedlają unijne ambicje? Redukcja oddziaływania na środowisko – dobre praktyki branży. Gospodarka obiegu zamkniętego i racjonalne wykorzystanie zasobów. Znaczenie zrównoważonego rozwoju dla branży.

  1. ZIELONE INWESTYCJE

Transformacja energetyczna – jakie są możliwości Polskiej Chemii? Efektywność energetyczna, zielona energia, nowe surowce – koniecznością czy trendem? Zielone technologie i inwestycje – potrzeby, źródła i możliwości finansowania.

  1. CHEMIA 4.0

Narzędzia 4.0 codziennością czy przyszłością Polskiej Chemii? Wpływ pandemii na rozwój i implementację rozwiązań 4.0. Bezpieczeństwo procesowe i ochrona pracowników – znaczenie automatyzacji i digitalizacji.

Rejestracja na VII Kongres Polska Chemia jest bezpłatna, a zapisy odbywają się poprzez formularz dostępny na stronie: https://www.kongrespolskachemia.pl/rejestracja

Posty pokrewne