NCBiR ogłosiło terminy naboru wniosków do Programu INNOCHEM

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) wyznaczyło terminy ogłoszenia konkursu i rozpoczęcia naboru wniosków do Programu INNOCHEM. – INNOCHEM to realna szansa na wzrost konkurencyjności przemysłu chemicznego w Polsce – mówi dr Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która jest inicjatorem Programu.

Azaret Metrio Zintos

Konkurs zostanie ogłoszony 18 grudnia 2015 r., a nabór wniosków do programu będzie trwał od 1 lutego do 1 marca 2016 r. Pula środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych wyniesie ok. 120 mln zł. INNOCHEM obejmie projekty o charakterze innowacyjnym skierowane m.in. na rzecz wytwarzania podstawowych produktów przemysłu chemicznego (np. produktów rafinacji ropy naftowej, dodatków do paliw i olejów mineralnych, nawozów, wielkotonażowych tworzyw polimerowych, produktów specjalistycznych). W założeniach Programu pierwszy raz w historii polskiego przemysłu działania badawczo-rozwojowe będą wsparte w takiej skali.

Przedstawiciele branży liczą na to, że Program, oprócz wzmocnienia innowacyjności w polskich firmach przyczyni się również do zacieśniania współpracy między przemysłem a nauką.

– Pomoc w finansowaniu projektów B+R dobrze przysłuży się polskiej chemii – mówi Tomasz Zieliński. – Mamy nadzieję, że obok programu sektorowego będą wprowadzane inne sposoby wzmacniania innowacyjności, np. ulgi podatkowe dla przedsiębiorstw wprowadzających projekty badarczo-rozwojowe.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego rozpoczęła prace nad studium wykonalności dla INNOCHEMU w zeszłym roku. Studium zostało przyjęte przez NCBiR w grudniu 2014 r., a pozytywnie zaopiniowane w połowie 2015 r. rojekty z programu sektorowego INNOCHEM będą finansowane z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Programy sektorowe nadzoruje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Posty pokrewne