NextChem nowym Członkiem PIPC!

 NextChem nowym Członkiem PIPC!

NextChem Maire Tecnimont Group to włoska spółka zajmująca się rozwojem technologii w dziedzinie zielonej chemii i transformacji energetycznej.

https://nextchem.it/

NextChem posiada portfolio obejmujące technologie własne, technologie licencjonowane na wyłączność, platformy integracji technologicznej, kontrakty EPC. Plan działania NextChem koncentruje się na trzech obszarach działalności:

  • Greening the Brown – technologie ograniczające emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych uwalnianych z istniejących zakładów;
  • Gospodarka obiegu zamkniętego – technologie mechanicznego i chemicznego recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych i innych wyrzucanych materiałów;
  • Green-Green – technologie wykorzystujące biomasę lub surowce biologiczne do produkcji półproduktów, biopaliw i bioplastików.

NextChem opracował model, który integruje technologię upcyclingu i recykling chemiczny odpadów z tworzyw sztucznych i odpadów suchych na syngaz i chemikalia recyklowalne z technologiami produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych za pomocą elektrolizy. Model ten integruje już sprawdzone własne i licencjonowane technologie, dostępne i gotowe do przemysłowego wdrożenia oraz pozwala na realizację projektów przemysłowych zrównoważonych pod względem środowiskowym, społecznym i ekonomicznym Green Circular District jest ukierunkowany głównie na zieloną rewitalizację terenów poprzemysłowych, przede wszystkim w sektorze petrochemicznym i stalowym.

Celem Green Circular District jest zastąpienie źródeł kopalnych w procesach przemysłowych (takich jak gaz ziemny czy wodór z metanu) surowcami (odnawialnymi lub cyrkularnymi) o niższym śladzie węglowym, co pozwoli na zmniejszenie emisji CO2 w zakładach przemysłowych i zwiększenie recyklingu, poprawiając gospodarkę cyrkularną. Model NextChem jest korzystny dla ożywienia zielonej gospodarki: łączy gospodarkę o obiegu zamkniętym z celami dekarbonizacji, dla rozwoju i zrównoważonej odbudowy tradycyjnych zakładów opartych na źródłach kopalnych, jest użyteczny dla ożywienia lokalnej gospodarki, tworzenia miejsc pracy i nowych umiejętności.

Witamy na pokładzie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego!

Posty pokrewne