Nowy Członek PIPC: FlexSim InterMarium (Intermarium Sp. z o.o.)

 Nowy Członek PIPC: FlexSim InterMarium (Intermarium Sp. z o.o.)

9 marca do Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego przystąpiła firma FlexSim InterMarium (Intermarium Sp. z o.o.).

 

O FlexSim InterMarium

FlexSim umożliwia analizę i optymalizację procesów ciągłych – branża chemiczna. FlexSim to całkowicie nowe podejście, łączące zdarzenia dyskretne i procesy ciągłe w kalkulację ciągłą napędzaną zdarzeniami.  Podejście to polega na modelowaniu procesów ciągłych w postaci sieci przepływów.

Narzędzie symulacyjne FlexSim InterMarium pozwala na optymalizację obecnych i planowanych procesów, identyfikację i ograniczenie strat, redukcję kosztów oraz zwiększenie przychodów. FlexSim to wirtualne odwzorowanie rzeczywistego systemu → Analiza rzeczywistych danych → Przeprowadzenie eksperymentów symulacyjnych (odpowiedzi na pytania „co jeśli?”) → Wybór najlepszego rozwiązania potwierdzonego wynikami.

Co można symulować?
FlexSim jest wykorzystywany w modelowaniu łańcucha dostaw, odzwierciedlaniu funkcjonowania zakładów chemicznych, gdzie podstawę funkcjonowania stanowi przepływ masy, cieczy lub gazu.

Z pomocą oprogramowania FlexSim można symulować każdy rodzaj przepływu – począwszy od procesów chemicznych, poprzez linie produkcyjne, na energii elektrycznej kończywszy. Jedynym warunkiem jest możliwość zdefiniowania przepływu jako liniowego. FlexSim pozwala szybko i dokładnie zintegrować procesy w dyskretnym modelu.

Wspomaganie decyzji
FlexSim pozwala na podjecie najlepszej decyzji inwestycyjnej poprzez  symulację i analizę rozwiązań alternatywnych. Pozwala przewidzieć wpływ niepewności, awarii, a nawet pogody na terminowość produkcji i dostaw.

Źródło grafiki: Pixabay.com

Posty pokrewne