Ogólne Zgromadzenie PIPC – wybór władz na kadencję 2022-2025

 Ogólne Zgromadzenie PIPC – wybór władz na kadencję 2022-2025

11 marca br., podczas posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC), które odbyło się w Warszawie wyłoniono przedstawicieli organów statutowych PIPC na kolejną trzyletnią kadencję.

Prezesem Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, na kolejną, czwartą kadencję, został wybrany dr inż. Tomasz Zieliński. Jako Prezes Zarządu PIPC w ciągu minionych kadencji dr inż. Tomasz Zieliński reprezentował sektor chemiczny zarówno w Polsce, jak i na forum międzynarodowym. Zasiada w radach licznych krajowych i międzynarodowych organizacji biznesowych i przemysłowych. Jest członkiem National Association Board (NAB) w Europejskiej Radzie Przemysłu Chemicznego (Cefic), ponadto reprezentuje PIPC w ramach Associated National Federation Members (AFEM) Cefic.  Zasiada w Zarządzie European Chemical Employers Group (ECEG) – Europejskiej Grupy Pracodawców Przemysłu Chemicznego. Opracowywał, wdrażał i z powodzeniem realizował strategie rozwoju PIPC, czego wynikiem jest ponad 2,5–krotny wzrost liczby członków w latach 2013–2022. W trakcie poprzednich kadencji, dzięki realizowanym przez PIPC działaniom, utworzony został Międzyresortowy Zespół ds. Konkurencyjności Przemysłu Chemicznego, a także – dwukrotnie – Parlamentarny Zespół ds. Przemysłu Chemicznego. Ponadto, w wyniku prowadzonych przez PIPC działań, w 2021 r. branża chemiczna została uznana za strategiczną oraz wpisana do Polityki Przemysłowej Polski – kluczowego dokumentu określającego kierunki rozwoju krajowego przemysłu na następne lata.

Dr inż. Tomasz Zieliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Izby nieprzerwanie od czerwca 2013 roku. Jest doktorem nauk technicznych z zakresu technologii chemicznej, absolwentem Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Podyplomowych Studiów Zarządzania Finansami i Marketingu na Politechnice Warszawskiej. Posiada tytuł MBA programu PL i University of Illinois at Urbana Champion, ukończył Strategic Business Management Program na Harvard University Extension School. Doświadczenie zawodowe budował m.in. w najważniejszych spółkach sektora chemicznego i petrochemicznego w Polsce i Europie Środkowej oraz w sektorze doradczym.

Podczas posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego wyłonieni zostali przedstawiciele pozostałych organów statutowych. Do Rady PIPC wybrano 30 przedstawicieli firm i instytucji członkowskich. Przewodniczącym Rady PIPC ponownie został Zbigniew Leszczyński, Członek Zarządu ORLEN Unipetrol, wchodzącego w skład koncernu PKN ORLEN. Jest odpowiedzialny za hurtową sprzedaż produktów rafineryjnych i petrochemicznych, sprzedaż detaliczną, logistykę oraz efektywność i rozwój sprzedaży PKN ORLEN S.A. Posiada duże doświadczenie menedżerskie w branży paliwowej. Zbigniew Leszczyński od 2016 r. pełnił funkcję Członka Zarządu PKN ORLEN, odpowiadał za budowę, rozwój i rozliczenia sieci stacji paliw ORLEN Paliwa oraz wsparcie i rozwój hurtowni produktów rafineryjnych w PKN ORLEN. Realizował również wiele projektów o strategicznym znaczeniu dla Koncernu. Jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Rachunkowość i Finanse. Ukończył podyplomowe studia Zarządzanie Spółką na Rynku Unii Europejskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Projektowanie i Eksploatacja Sieci Komputerowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Zarządzanie Projektami w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.

Prezydium Rady PIPC uzupełnili wybrani podczas posiedzenia Ogólnego Zgromadzenia wiceprzewodniczący:  dr inż. Paweł Bielski, Dyrektor w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie; Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupa Azoty S.A.; Jacek Janiszek, Wiceprezes Zarządu Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.; Zofia Paryła, Prezes Zarządu Grupa LOTOS S.A.; Zbigniew Warmuz, Prezes Zarządu SYNTHOS S.A.; Agnieszka Żyro, Wiceprezes Zarządu Anwil S.A. Ogólne Zgromadzenie PIPC wybrało również skład Komisji Rewizyjnej, która składa się z pięciu Członków.

Skład Rady PIPC od 11 marca 2022 r. (kadencja na lata 2022-2025):

 • Zbigniew Leszczyński, Przewodniczący Rady Izby; PKN ORLEN S.A.
 • Dr inż. Paweł Bielski, Wiceprzewodniczący Rady Izby; Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im.  prof. I. Mościckiego
 • Tomasz Hinc, Wiceprzewodniczący Rady Izby; Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.
 • Jacek Janiszek, Wiceprzewodniczący Rady Izby; Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
 • Zofia Paryła, Wiceprzewodnicząca Rady Izby; Prezes Zarządu, Grupa LOTOS S.A.
 • Zbigniew Warmuz, Wiceprzewodniczący Rady Izby; Prezes Zarządu, SYNTHOS S.A.
 • Agnieszka Żyro, Wiceprzewodnicząca Rady Izby; Prezes Zarządu, Anwil S.A.
 • Dariusz Balicki, Członek Rady; Prezes Zarządu, Petrochemia-Blachownia Sp. z o.o.
 • Janusz Bogdański, Członek Rady; Dyrektor Wykonawczy, Biuro Rozwoju i Technologii, PKN ORLEN S.A.
 • Katarzyna Byczkowska, Członek Rady; Prezes Zarządu, BASF Polska Sp. z o.o.
 • Grzegorz Czul, Członek Rady; Prezes Zarządu, FLUOR S.A.
 • Mariusz Grab, Członek Rady; Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne “Police” S.A.
 • Paweł Gruza, Członek Rady; Wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych, KGHM Polska Miedź S.A.
 • Wiesław Hałucha, Członek Rady; Prezes Zarządu, ALVENTA S.A.
 • Prof. dr hab. inż. Janusz Igras, Członek Rady; Dyrektor, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez Chemicznych
 • Krzysztof Iwanicki, Członek Rady; Prezes Zarządu, ORLEN Eko Sp. z o.o.
 • Jacek Iwańczuk, Członek Rady; Prezes Zarządu, Brenntag Poland Sp. z o.o.
 • Dr hab. inż. Arkadiusz Kamiński, Członek Rady; Ekspert, Obszar Członka Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN S.A.
 • Wiesław Klimkowski, Członek Rady; Prezes Zarządu, PCC ROKITA S.A.
 • Dr Andrzej Krueger, Członek Rady; Lider Obszaru Komercjalizacji Badań, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej “BLACHOWNIA”
 • Elizabeth Lurenbaum, Członek Rady; Prezes Zarządu, Solvachem Sp. z o.o.
 • Andrzej Miazga, Członek Rady; Prezes Zarządu, Zakłady Chemiczne Silikony Polskie Sp. z o.o.
 • Jacek Miłkowski, Członek Rady; Prezes Zarządu, Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.
 • Zbigniew Paprocki, Członek Rady; Członek Zarządu, Dyrektor Generalny, Grupa Azoty S.A.
 • Marta Półtorak, Członek Rady; Prezes Zarządu, Marma Polskie Folie Sp. z o.o.
 • Jan Aleksander Rosek, Członek Rady; Członek Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji, BasellOrlen Polyolefins Sp. z. o.o
 • Mirosław Skowron, Członek Rady; Członek Zarządu, Ciech S.A.
 • Paweł Stańczyk, Członek Rady; Prezes Zarządu, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
 • Jarosław Stępniewski, Członek Rady; Członek Rady Nadzorczej PROCHEM S.A.
 • Dr inż. Radosław Urbański, Członek Rady; Dyrektor Zarządzający, Członek Zarządu, Stockmeier Chemia Sp. z o.o. Sp.k.

Skład Komisji Rewizyjnej PIPC od 11 marca 2022 r. (kadencja na lata 2022-2025):

 • Tomasz Radomski, Przewodniczący Komisji; Dyrektor Sektora Manufacturing Atos Polska S.A
 • Piotr Groeger, Członek Komisji; Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Transportowo-Spedycyjne „AUTOZAK” Sp. z o.o.
 • Jacek Mendelewski, Członek Komisji; Członek Zarządu ds. Produkcji, Anwil S.A.
 • Grzegorz Semerjak – Dyrektor ds. Technologii i Rozwoju ORLEN Południe S.A.
 • Marek Zatorski, Członek Komisji; Dyrektor Pionu Produkcji, Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A

Posty pokrewne