Okrągły Stół Branży Chemicznej na temat Unijnej Strategii ds. Zrównoważonych Chemikaliów (CSS)

 Okrągły Stół Branży Chemicznej na temat Unijnej Strategii ds. Zrównoważonych Chemikaliów (CSS)

Polska Izba Przemysłu Chemicznego we współpracy z BASF Polska zorganizowała 28 września br. Okrągły stół branży chemicznej na temat Unijnej Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów (CSS).

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele: 

  • administracji krajowej (Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Biuro do spraw Substancji Chemicznych, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi),
  • organizacji branżowych (Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Fundacja PlasticsEurope Polska),
  • instytutów badawczych i uczelni (Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, Politechnika Warszawska),
  • przemysłu (przedstawiciele firm członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego).

​Dodatkowo mieliśmy zaszczyt gościć Pana Hansa Ingelsa z Komisji Europejskiej (Head of Unit F2 – Bioeconomy, Chemicals & Cosmetics) oraz Panią Monikę Bańkę z Europejskiej Sieci Regionów Chemicznych (ECRN).

W trakcie spotkania zostały przedstawione główne założenia i cele Strategii CSS, a duża część spotkania była poświęcona bardziej szczegółowemu omówieniu kluczowych inicjatyw i działań KE oraz dyskusji dot. potencjalnego wpływu CSS na polski przemysł chemiczny i sektory powiązane.

Okrągły Stół pokazał jak ważnym dla polskiego przemysłu tematem jest Strategia ds. zrównoważonych chemikaliów i zaplanowane w niej działania regulacyjne. Niezmiennie jest i będzie ona ogromnym wyzwaniem dla krajowej i unijnej gospodarki i – oprócz wielu szans na rozwój – budzi wiele ryzyk, obaw i obciążeń dla krajowych podmiotów. Dlatego tak ważna jest współpraca wszystkich zainteresowanych stron i realny dialog z krajową i unijną administracją.

Posty pokrewne