Parlamentarny Zespół ds. przemysłu chemicznego oficjalnie powołany

 Parlamentarny Zespół ds. przemysłu chemicznego oficjalnie powołany

11 kwietnia 2024 roku został oficjalnie powołany Parlamentarny Zespół ds. przemysłu chemicznego. Zespół ma na celu zacieśnienie współpracy i dialogu między przedstawicielami przemysłu a organami administracji państwowej. Inicjatorem reaktywacji Zespołu jest Poseł na Sejm RP, Piotr Lachowicz.

Branża chemiczna, ze względu na swoje istotne znaczenie, wymaga szczególnej przestrzeni do współpracy i dialogu z przedstawicielami krajowej administracji, dlatego zgodnie z zapowiedziami złożonymi podczas Chemicznego Otwarcia Roku 11 marca 2024 roku, powołano Parlamentarny Zespół ds. przemysłu chemicznego. Inicjatorem ponownego powołania Zespołu był Poseł na Sejm RP Piotr Lachowicz, który już w marcu podkreślał, jak ważną rolę w stabilności polskiej gospodarki odgrywa przemysł chemiczny.

Na wstępie powiem, że nie odkryliśmy Ameryki, ponieważ wspomniany Zespół funkcjonował wcześniej za sprawą starań głównie Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Uważam, że Zespół powinien być interdyscyplinarny i składać się również z chemików. Myślę, że wśród posłów mamy osoby o takim wykształceniu. Zespół powinien także działać ponad podziałami politycznymi. Jak wiemy, w pewnych kwestiach możemy się dogadać. Na przykład obronność jest naszym wspólnym interesem. Tak samo powinniśmy porozumieć się całościowo w kwestii obrony naszego polskiego przemysłu. Zespół na pewno będzie się miał czym zajmować, ponieważ jego głównym zadaniem będzie współpraca przy tworzeniu przepisów prawa, różnego rodzaju regulacji prawnych, które będą miały związek z przemysłem chemicznym. Na pewno musimy dbać o to, żeby przy implementacji przepisów unijnych nie doszło do nadregulacji, czyli sytuacji gdy nakładamy na siebie większe obciążenia niż wynikają z przepisów unijnych – mówił 11 marca 2024 roku podczas Chemicznego Otwarcia Roku organizowanego przez PIPC inicjator powołania Zespołu, Poseł Piotr Lachowicz.

Branża chemiczna w roku 2023 osiągnęła wartość produkcji sprzedanej na poziomie ponad 440 mld PLN, co stanowi prawie 18% całkowitej produkcji sprzedanej polskiego przemysłu. Przedsiębiorstwa z branży chemicznej zapewniają zatrudnienie ponad 340 tys. pracowników, plasując branżę na trzecim miejscu pod względem zatrudnienia wśród sektorów przemysłowych w Polsce. Polski przemysł chemiczny stoi przed wyzwaniami, które wymagają skupienia na ochronie miejsc pracy i zapewnieniu stabilności łańcuchów dostaw. Jest to kluczowe dla utrzymania konkurencyjności przedsiębiorstw i ich zdolności do rozwoju, zwłaszcza w obliczu rosnącej globalizacji i dynamicznych zmian na rynkach światowych. Znaczący wkład Polskiej Chemii w PKB to kolejny powód, aby chronić konkurencyjność przedsiębiorstw chemicznych oraz zapewniać odpowiednie warunki do rozwoju.

Parlamentarny Zespół, wzorem lat ubiegłych, ma stanowić platformę do wymiany informacji i płaszczyznę do dyskusji z przedstawicielami parlamentu oraz administracji publicznej. W ramach współpracy z parlamentarzystami, PIPC planuje aktywnie pracować nad nowymi regulacjami prawnymi, które będą obejmować inicjatywy związane z Europejskim Zielonym Ładem oraz Strategią ds. Zrównoważonych Chemikaliów. Celem jest wypracowanie rozwiązań, które wspierają konkurencyjność i rozwój przemysłu chemicznego w Polsce.

W skład Parlamentarnego Zespołu ds. przemysłu chemicznego wchodzą:

  • Poseł Piotr Lachowicz – przewodniczący,
  • Poseł Piotr Górnikiewicz – wiceprzewodniczący,
  • Posłanka Mirosława Nykiel,
  • Posłanka Weronika Smarduch,
  • Poseł Marek Sowa,
  • Poseł Roman Fritz.

Posty pokrewne