PDH Polska S.A. nowym Członkiem PIPC

 PDH Polska S.A. nowym Członkiem PIPC

PDH Polska S.A. jest spółką celową powołaną w 2015 r., wchodzącą w skład Grupy Kapitałowej Grupa Azoty i realizującą strategiczny projekt „Polimery Police”. Priorytetowym celem działania Spółki jest wybudowanie jednego z najnowocześniejszych zakładów chemicznych w środkowej i wschodniej części Europy, produkującego polipropylen.

Cały proces produkcyjny został oparty o dwie nowoczesne technologie:

  • Oleflex® firmy Universal Oil Product (UOP), służąca do produkcji propylenu metodą odwodornienia propanu (PDH),
  • Unipol firmy Grace, służąca do produkcji polipropylenu

które gwarantują wytworzenie obu produktów na nominalnym poziomie 400 tys. ton/8000 h.

Przedsięwzięcie inwestycyjne obejmie swoim zakresem:

  • instalację odwodornienia propanu PDH;
  • instalację do produkcji polipropylenu PP;
  • infrastrukturę logistyczną polipropylenu PP;
  • terminal Przeładunkowo-Magazynowy (gazoport);
  • instalacje Pomocnicze;

a kompleks będzie usytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

Przy produkcji poliproplenu zatrudnienie znajdzie docelowo do 350 osób.

Posty pokrewne