Pierwsze w tym roku spotkanie biznesu i nauki
w ramach programu ChemHR

 Pierwsze w tym roku spotkanie biznesu i nauki w ramach programu ChemHR

Za nami pierwsze w tym roku spotkanie biznesu i nauki w ramach Programu ChemHR. Przedstawiciele uczelni wyższych i branży chemicznej rozmawiali o usprawnieniu dialogu, wskazaniu wzajemnych potrzeb i wykorzystaniu wspólnego potencjału w zakresie kształcenia kadr dla chemii.

16 maja 2023 r. odbyła się Debata w ramach Programu ChemHR organizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego. Spotkanie odbyło się w formule dyskusji, tzw. „okrągłego stołu”.

Spotkanie rozpoczęła dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji  w Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Miało ono charakter otwartej dyskusji, podczas której zaproszeni eksperci poruszyli zagadnienia z obszarów:

  • Kształcenie a potrzeby przemysłu – czy programy nauczania uwzględniają rozwój nowych technologii, potrzeby przemysłu.
  • Czy można zaobserwować zmniejszające się zainteresowanie uczniów kierunkami chemicznymi?
  • Nowe formy zdobywania wiedzy i kompetencji – współpraca na linii biznes-ośrodki akademickie.
  • Zielone kompetencje – nowe kompetencje związane z zieloną transformacją przemysłu chemicznego.

Dyskusję prowadziła Agnieszka Oleksyn-Wajda, Radca Prawny, Dyrektor Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska oraz współtwórca i kierownik studiów podyplomowych Prawo w Biznesie Nowych Technologii na Uczelni Łazarskiego.

Jakich zmian potrzeba dzisiaj na uczelniach, aby programy kształcenia urzeczywistniały realne potrzeby biznesu?
Współpraca szkół z biznesem jest dzisiaj kluczowym obszarem dla skutecznego kształtowania kadr dla chemii. Wciąż otwartym tematem pozostaje kwestia, jak tę współpracę pogłębiać i ulepszać, aby kształcenie odpowiadało potrzebom biznesu. Uczestnicy debaty podzielili się dobrymi praktykami w tym zakresie, a także opowiedzieli, jakie zmiany wprowadzili w ostatnim czasie w swoich obszarach, jak również wskazali, co się sprawdza i co warto zaimplementować.

Jak skutecznie przekładać teorię w praktykę?
W kolejnej części dyskusji Agnieszka Oleksyn-Wajda zapytała uczestników, w jakim kierunku powinni zmierzać przemysł i uczelnie wyższe, aby dobrze łączyć praktykę i teorię. Uczestnicy wymienili się spostrzeżeniami co do tego, która ze stron – uczelnia czy biznes – powinna być inicjatorem takiej dobrej współpracy i jak ją rozbudowywać. W zakresie pozyskiwania kadr biznes w Polsce dopiero niedawno dostrzegł możliwości we współpracy z uczelniami. Dużo wcześniej zauważyli to konkurenci z Europy i zapoczątkowali współpracę  z uczelniami. Polskie firmy nie tylko powinny iść za tym trendem, lecz także zabiegać o to, aby studenci i absolwenci chcieli kontynuować karierę zawodową  w Polsce.

Jak skutecznie angażować młodych ludzi?
Praca chemika wymaga zarówno odpowiednich predyspozycji, lecz także pasji. Obydwa elementy powinny być rozwijane już w trakcie nauki. Uczestnicy debaty rozmawiali również o tym, jak wzbudzać w studentach ciekawość i w jaki sposób motywować ich do zwiększania zaangażowania w rozwój. W trakcie rozmów wskazano, że studentom nie wystarcza już tylko wykład – wolą dyskutować i pracować warsztatowo, np. w ramach konwersatoriów omawiać case-study czy wypracowywać rozwiązania. Istotnym głosem w dyskusji było stwierdzenie, że aktywności rozwojowe nie powinny omijać także wykładowców – też muszą się szkolić, aby dostosować się do zmian. Wyzwaniem jest  przygotowanie studenta tak, aby znał „twarde podstawy”, ale równocześnie potrafił w dość szybkim czasie odnaleźć się w pracy, gdzie dzisiaj potrzeba także wielu kompetencji miękkich. Przedstawiciele biznesu zaznaczyli, że trzeba stawiać na poszerzanie horyzontów studentom. Jeśli będą mieli możliwość zobaczyć zakład od wewnątrz, zobaczyć, jak faktycznie wygląda dzień pracy i będą mogli zweryfikować, co im odpowiada, a co nie, to będą mogli szybciej wybrać ścieżkę rozwoju kariery i być efektywnym na rynku pracy.

Wnioski do dalszej współpracy 
Dyskusję podsumowała moderatorka, zauważając, że w tok nauczania należałoby wprowadzić m.in. budowanie nowych zielonych kompetencji i digitalizację. Wybrzmiała także wartość w postaci tworzenia interdyscyplinarnych kierunków, w ramach których studenci będą mieli szerokie możliwości poznawania pracodawców już na etapie nauki. Ten kierunek jest poparty przykładami idącymi z biznesu, którymi podzielili się uczestnicy debaty.

Program ChemHR
Autorski Program Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego ChemHR umożliwia m.in. dostosowanie wiedzy i umiejętności przyszłych absolwentów do potrzeb rynku pracy i zdobycie przez nich doświadczenia zawodowego jeszcze w trakcie studiów. Wspiera przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu najlepszych kandydatów na pracowników z grona studentów uczelni partnerskich. Celem realizowanych, w ramach programu ChemHR spotkań jest umożliwienie uczelniom i firmom nawiązanie dialogu i wymiany informacji pod kątem potrzeb, wyzwań i możliwości w zakresie kształcenia i rozwoju dalszej współpracy.

Partnerzy Programu ChemHR:
Amargo, BASF Polska, Ciech, HIG Polska, I2Analytical, PKN ORLEN, Symbase, a także partnerzy naukowi: Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Politechnika Warszawska Filia w Płocku, Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej, “Prawo ochrony środowiska” oraz “Prawo w Biznesie Nowych Technologii” realizowane przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Wrocławski: Wydział Chemii oraz Wydział Prawa, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu, Administracji i Ekonomii, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Chemiczny Politechniki Rzeszowskiej, Politechnika Częstochowska.

Posty pokrewne