PIPC wspiera inicjatywy badawczo-rozwojowe przemysłu i nauki

 PIPC wspiera inicjatywy badawczo-rozwojowe przemysłu i nauki

Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako ekspercka organizacja branżowa, aktywnie wspiera inicjatywy badawczo-rozwojowe, popularyzację wiedzy oraz zajęcia dydaktyczne w ramach umowy o współpracy podpisanej 12 września br. pomiędzy Politechniką Warszawską Filią w Płocku a BASF Polska Sp. z o.o.

Umowa ze strony Politechniki Warszawskiej (PW) została podpisana przez Prorektor ds. Filii w Płocku – dr hab. inż. Renatę Walczak, prof. uczelni, w obecności m.in. byłego Prorektora PW ds. Filii w Płocku prof. dr hab. inż. Janusza Zielińskiego, dyrektora Instytutu Chemii dr hab. inż. Grzegorza Makomaskiego, prof. uczelni oraz Prezesa Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomasza Zielińskiego. Ze strony BASF Polska porozumienie podpisała Prezes Zarządu – Katarzyna Byczkowska.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego aktywnie wspiera tego rodzaju inicjatywy. Współpraca ośrodków naukowych z przemysłem stanowi niezwykle ważny czynnik, warunkujący m.in. konkurencyjność i atrakcyjność wytwarzanych wyrobów.

Zdjęcia dzięki uprzejmości BASF Polska.

Posty pokrewne