Podpisanie Memorandum pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz PIPC podczas konferencji 7 marca!

 Podpisanie Memorandum pomiędzy Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz PIPC podczas konferencji 7 marca!

7 marca 2019 roku podczas konferencji Polska Chemia w Rozwoju Gospodarki – Wyzwania Stojące Przed Sektorem zostało podpisane Memorandum na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego między Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii oraz Polską Izbą Przemysłu Chemicznego###. Dokument powołuje Zespół do spraw konkurencyjności przemysłu chemicznego przy Ministerstwie, którego celem będzie stworzenie strategicznych ram dla dynamicznego rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce.

 

W Memorandum na rzecz rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce czytamy:

 

  1. Zważywszy na istotność stworzenie strategicznych ram dla dynamicznego rozwoju przemysłu chemicznego w Polsce;
  2. Uznając, że przemysł chemiczny jest jednym z filarów i zapleczy surowcowych nowoczesnej gospodarki, a rozwój przemysłu chemicznego zapewni wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska;
  3. Pragnąc zintensyfikować prace w zakresie dynamicznego rozwoju przemysłu chemicznego w kierunku Industry 4.0;
  4. Zapraszając do współdziałania także inne podmioty administracji publicznej, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców;

Strony dostrzegają potrzebę, aby powyższe znalazło swoje odzwierciedlenie w działaniu powołanego przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii Zespołu do spraw konkurencyjności przemysłu chemicznego m.in. poprzez:

  • zaangażowania w działania dot. rozwoju i wzmocnienia konkurencyjności przemysłu chemicznego,
  • podjęcia skoordynowanych działań na rzecz zapewnienia dynamicznego rozwoju interdyscyplinarnego kształcenia i badań naukowych w obszarze przemysłu chemicznego  w Polsce,
  • wypracowania priorytetów rozwojowych w celu poprawy innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce,
  • rekomendowania rozwiązań dotyczących przemysłu chemicznego w procesie rozwoju polityki gospodarczej kraju oraz inicjatyw mających na celu wzrost konkurencyjności przemysłu chemicznego.

 

Konferencja Polska Chemia w Rozwoju Gospodarki – Wyzwania Stojące Przed Sektorem była podzielona na trzy bloki tematyczne Konkurencyjność, Bezpieczeństwo i Kapitał Ludzki.

 

Konferencja była inauguracją tegorocznych wydarzeń w ramach Kampanii Polska Chemia, która jest jednym z najważniejszych projektów Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

 

Partnerzy Strategiczni Kampanii Polska Chemia  

 

 

                    GRUPA AZOTY                             PKN ORLEN

 

Posty pokrewne