Podsumowanie pierwszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

 Podsumowanie pierwszego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego

30 września br. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. Jego powołanie jest wynikiem wielomiesięcznych starań Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Powstanie Zespołu jest odpowiedzią na potrzeby sektora chemicznego w zakresie umacniania pozycji konkurencyjnej, m.in. w kontekście ogłoszonej przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w czerwcu br. Polityki Przemysłowej Polski, w której przemysł chemiczny został uznany za jedną z fundamentalnych gałęzi dla rozwoju całej krajowej gospodarki. Na funkcjonowanie branży kluczowy wpływ będzie miał także ogłoszony w lipcu br. unijny Pakiet „Fit for 55”, który stanowi element Europejskiego Zielonego Ładu. Przed Polską Chemią, jako branżą odpowiedzialną za znaczącą część PKB, stoi szereg wyzwań. Klimatyczna transformacja bez udziału chemii nie będzie możliwa – komentuje dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

PIPC dostrzega ogromne znaczenie powołania Zespołu w kontekście aktywnej współpracy i dialogu z administracją. Polski przemysł chemiczny jest strategiczny i niezbędny dla całej gospodarki. To ogromny sektor, którego produkty są kluczowe nie tylko dla funkcjonowania szeregu innych gałęzi przemysłu, lecz także dla zaspokajania codziennych potrzeb każdego z nas.

Przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego został poseł Stanisław Bukowiec, wiceprzewodniczącymi: Iwona Michałek oraz Monika Pawłowska, zaś sekretarzem – Michał Wypij. Pozostałymi członkami są: Andrzej Gut-Mostowy – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw promocji polskiej marki oraz posłowie: Mieczysław Baszko, Gabriela Lenartowicz, Wojciech Murdzek, Mirosława Nykiel, Urszula Pasławska, Paweł Poncyljusz i Andrzej Szejna.

Powołanie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego jest niezwykle istotne dla prowadzenia przez sektor jeszcze szerszego i bardziej skutecznego dialogu z administracją, tak aby jego głos stał się bardziej słyszalny, a potrzeby były realizowane w jak największym stopniu. Bez udziału branży chemicznej Polska nie spełni wymogów kluczowych dla ekologicznej transformacji Europejskiego Zielonego Ładu, w obliczu której stoi cała Europa.

Utworzenie Zespołu to także wyjście naprzeciw potrzebom przedsiębiorców sektora, dla których stabilne i przewidywalne otoczenie regulacyjne stanowi jedną z fundamentalnych kwestii, zwłaszcza w kontekście konieczności wdrażania zmian i realizowania ambitnych, zielonych celów. Polska Izba Przemysłu Chemicznego, jako organizacja reprezentująca branżę chemiczną, pragnie brać czynny udział w tworzeniu przyjaznego otoczenia i kreowaniu dobrego prawa, dzieląc się jednocześnie ekspercką wiedzą i doświadczeniem, tak by móc wspierać administrację w przygotowywaniu możliwie najlepszych przepisów prawa.

– Mimo dobrych wskaźników ekonomicznych branża chemiczna stoi obecnie przed wieloma wyzwaniami – musi pogodzić „zielone” cele wytyczane przez Unię Europejską z realnymi możliwościami rodzimych przedsiębiorców. Nowoczesne rozwiązania, rozwój technologii wodorowych, GOZ, zrównoważone chemikalia – to tylko niektóre obszary, w których Polska Chemia upatruje szansy na utrzymanie i wzmocnienie konkurencyjności. Ponadto, stoimy także przed odbudową gospodarki z pandemicznego kryzysu. Dlatego tak kluczowe staje się rozważne podejście do regulacji. Szczególnie istotne będzie uwzględnienie realnego poziomu przygotowania do zmian, tak by przemysł chemiczny mógł się dalej rozwijać, a jednocześnie realizować plany klimatyczne, stanowiąc jeden z głównych napędów zielonej transformacji gospodarczej – podkreślał dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

PIPC niezwykle pozytywnie ocenia fakt powołania Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego. Branża chemiczna, ze względu na swoje istotne znaczenie dla rozwoju całej krajowej gospodarki, wymaga szczególnej przestrzeni do współpracy. Liczymy na wspólne działanie w pracach nad nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi sektora i wypracowanie jak najlepszych rozwiązań, uwzględniających konkurencyjność i rozwój przemysłu chemicznego w Polsce, zwłaszcza w kontekście ambitnych celów, jakie przed nim stoją.

Celem powołania Zespołu jest stymulowanie rozwoju i innowacyjności sektora, w szczególności poprzez m.in.:

  • dyskusję podczas posiedzeń z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, PIPC, podmiotów wspierających sektor chemiczny oraz tych zrzeszonych w Izbie;
  • opracowywanie stanowisk i zapytań kierowanych do odpowiednich przedstawicieli administracji;
  • wypracowywanie możliwie najlepszych rozwiązań legislacyjnych oraz inicjowanie procesu zmian w projektowanych i obowiązujących przepisach prawnych;
  • współpracę z wybranymi Komisjami i Podkomisjami Sejmowymi oraz Senackimi, a także innymi Parlamentarnymi Zespołami w zakresie zagadnień kluczowych z punktu widzenia sektora chemicznego;
  • udział przedstawicieli Zespołu w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych przez PIPC.

Kolejne posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego zaplanowane jest na 12 października 2021 r.

Posty pokrewne