Podsumowanie webcastu Chemia 4.0 – Jak zapewnić stabilność sektora w niestabilnych czasach? Cyberbezpieczeństwo.

 Podsumowanie webcastu Chemia 4.0 – Jak zapewnić stabilność sektora w niestabilnych czasach? Cyberbezpieczeństwo.

„Jak zapewnić stabilność sektora chemicznego w niestabilnych czasach? Cyberbezpieczeństwo” – pod takim hasłem, 13 kwietnia br. odbył się webcast w ramach Projektu Chemia 4.0 – drugie z cyklu trzech tematycznych wydarzeń, zorganizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC).

Webcast Chemia 4.0 to kolejne spotkanie PIPC, podczas którego omawiane były wyzwania związane z zapewnieniem stabilności branży we współczesnej, nieprzewidywalnej rzeczywistości w kontekście cyberbezpieczeństwa. Tematem następnego, zamykającego cykl wydarzenia – I Debaty Kampanii Polska Chemia – będą surowce, koszty i prawo.

Wydarzenie prowadził ekspert Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego – Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, który rozmawiał z zaproszonymi gośćmi na temat szeroko pojętego cyberbezpieczeństwa w sektorze chemicznym. – Digitalizacja w dzisiejszych, nieprzewidywalnych czasach urosła do zupełnie innej rangi i nabrała nowego znaczenia. Czas pandemii, a także obecnie tocząca się wojna w Ukrainie pokazały nam dobitnie, jak ważne jest cyberbezpieczeństwo, także w przemyśle chemicznym. Chemia to jednak nie tylko fabryki, zakłady produkcyjne, lecz także środowisko naturalne, ludzie, otoczenie – z każdym z tych obszarów wiążą się potencjalne zagrożenia, także w obszarze cyfrowym. Zapobieganie im, prewencja odgrywa obecnie wielką rolę. W niestabilnej, zmiennej rzeczywistości kluczowe znaczenie ma cyfryzacja systemów wsparcia, wspomaganie procesów analitycznych, a także szybkie podejmowanie decyzji – wszystko to ma dawać nam poczucie bezpieczeństwa, również pod kątem sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw. Digitalizacja, w tym szeroko pojęte bezpieczeństwo cyfrowe, jest także jednym z kluczowych elementów zawartych w planach i strategiach unijnych, ułatwiających osiąganie nadrzędnych celów, jak choćby w zakresie Zielonego Ładu – podkreślał dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC, w wystąpieniu otwierającym spotkanie.

Następnie, Juliusz Brzostek, Dyrektor ds. Cyberbezpieczeństwa, NASK – Państwowy Instytut Badawczy, przedstawił prezentację na temat krajobrazu cyberbezpieczeństwa z perspektywy NASK, w której omówił m.in. najnowsze statystyki dotyczące raportowanych przez Instytut incydentów.  Ekspert podkreślił, że 91 proc. zgłoszeń do NASK w marcu 2022 r. dotyczyła różnego rodzaju tzw. oszustw komputerowych. Nakreślił również edukacyjny profil aktywności funkcjonującego w ramach NASK zespołu CERT, prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne. W kolejnej części prelegent, pytany przez prowadzącego o kwestie związane z zagrożeniem dezinformacji, podkreślił, że jest to temat bardzo trudny i złożony, dlatego ważne jest budowanie świadomości i uwrażliwianie na treści. Pytany o wykorzystanie wizerunku przedsiębiorstwa, powiedział, że jest to strata wyrządzona zarówno firmie, jak i klientom, a w tym obszarze istnieje szerokie pole do działania dla organów ścigania, ale również dla samych przedsiębiorców, tak, aby podejmowali stosowne działania informacyjne. Ekspert NASK zapytany o projekt nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, wskazał, że bardzo ważna jest współpraca na różnych szczeblach, korzystanie z dostępnych systemów i możliwości; kluczowa jest także wymiana doświadczeń i dobrych praktyk oraz wypracowywanie rekomendacji i standardów działania. Prelegent nadmienił również, iż od 2016 do 2018 r. trwały intensywne prace nad implementacją unijnej dyrektywy w zakresie cyberbezpieczeństwa, co stanowiło okazję do obserwowania doświadczeń innych krajów UE. Na koniec wystąpienia podkreślił, że każdy kraj ma swój własny system organizacyjny, jednak ważne jest korzystanie ze współpracy międzynarodowej i rekomendacji, m.in. w ramach synergii zespołów unijnych w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W kolejnej części webcastu głos zabrał Wojciech Józefowicz, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Bezpieczeństwa ICT, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Informatyki, Grupa Azoty S.A., który omówił wyzwania przemysłu chemicznego w zakresie cyberbezpieczeństwa – zarządzanie instalacjami, procesami oraz konieczność ekspozycji instalacji do Internetu. Pytany o nieprzewidywalne sytuacje obecnych czasów, podając za przykład pandemię COVID–19, wskazał, że  zmieniła ona bardzo wiele, pokazała m.in., że da się pracować zdalnie na szerszą skalę, bez uszczerbku dla biznesu. Podkreślił, że jedną z kluczowych kwestii w zakresie cyberbezpieczeństwa jest podnoszenie świadomości – opowiedział o wprowadzonym przez Grupę jeszcze przed pandemią programie budowania cyberbezpieczeństwa oraz o tym, w jaki sposób firma przekazuje informacje dotyczące „cyfrowej ochrony” swoim pracownikom, tak, aby informacje były dla nich użyteczne zarówno zawodowo, jak i w życiu prywatnym. Pytany przez prowadzącego o potrzeby pod kątem poprawy bezpieczeństwa, wskazał na duże znaczenie udziału osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem w pracach zespołów, które reagują w razie awarii, po to, by móc spoglądać na tego typu zdarzenia także pod „cyfrowym” kątem, gdyż świat automatyki i digitalizacji niezwykle mocno przenika się ze światem tradycyjnym, biurowym.

W dalszej części wydarzenia Tobiasz Wojtania, Cybersecurity Technical Solution Consultant, Honeywell Sp. z o.o., opowiadał o wyzwaniach z zakresu cyberbezpieczeństwa z perspektywy dostawcy rozwiązań dla przemysłu chemicznego. Nadmienił, że wyzwań jest wiele i dotyczą one różnorodnych ryzyk pojawiających się w branży. Podkreślał, że w szeroko pojętej produkcji związanej z różnymi substancjami dochodzi różnego rodzaju zagrożeń, na które trzeba patrzeć z szerokiej perspektywy, włączając w to potencjalne cyberataki. Ekspert wskazał, że potrzebne są odpowiednie narzędzia do analizy ryzyka, a zapobieganie incydentom niebezpieczeństwa jest dużo mniej kosztowne niż radzenie sobie z tymi, które już się dzieją. Podkreślił, że jednym z kluczowych elementów postępowania jest nieustanny monitoring tego, co dzieje się w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, po to, by być gotowym na odpowiednie reagowanie we właściwym czasie – ważne są zatem strategie i ramy działania; zdaniem prelegenta fundamentalne znaczenie ma systemowe podejście. Pytany o świadomość potrzeb w zakresie cyberbezpieczeństwa, prelegent Honeywell powiedział, iż jest ono stosunkowo nowym trendem i cały czas rośnie świadomość potrzeb w tym zakresie. Podkreślił, że stale pojawiają się różnego rodzaju zmiany o charakterze bardziej lokalnym lub globalnym – jednym z takich globalnych zjawisk była pandemia COVID-19, obecnie zaś sytuacja wojny w Ukrainie sprawia, że pojawiają się nowe ryzyka i nowe potrzeby w zakresie cyberbezpieczeństwa.

W ostatniej części webcastu Chemia 4.0 głos zabrał Mateusz Seget, Inżynier Sekcji Wynajmu i Analiz Bezpieczeństwa, Dräger Polska Sp. z o.o., który opowiedział, jak firma zamierza zaimplementować swoje technologie bezpieczeństwa w nadchodzącej rzeczywistości. Wskazał, że Spółka od dawna odpowiada za bezpieczeństwo m.in. wielu zakładów przemysłowych poprzez coraz to nowsze rozwiązania i urządzenia w zakresie detekcji gazów i par cieczy oraz analizatorów alkoholowych. Ekspert podkreślił, że innowacyjność produktów firmy polega m.in. na tym, że wpisują się one w postępujące zmiany cyfryzacji i powszechnego wykorzystania systemów bezprzewodowego transferu danych. Prelegent wskazał, że z różnego rodzaju formami narzędzi 4.0 firmy mają do czynienia na co dzień – bywa jednak tak, że kadra może mieć realne obawy przed nowymi technologiami. Zdaniem eksperta mogą mieć one różne podłoże, np. kompetencyjne lub mogą być również związane z lękiem przed różnego typu wyciekiem danych czy zainfekowaniem przez złośliwe oprogramowanie. Prelegent zapewnił, że narzędzia i rozwiązania Spółki są bardzo intuicyjne i proste w obsłudze, a dzięki gromadzeniu danych w chmurze wszelkie dane są zawsze odpowiednio zabezpieczone.

Po zakończonych rozmowach z zaproszonymi gośćmi, spotkanie podsumował Marcin Przygudzki z Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Podobnie, jak przy okazji poprzedniego webcastu Programu Bezpieczna Chemia także webcast Chemia 4.0 możemy zakończyć słowami „bezpieczeństwo ponad wszystko”. Dobrze, że jesteśmy świadomi wyzwań i zagrożeń, które związane są z transformacją cyfrową, lecz dobrze też, że potrafimy dostrzegać szanse transformacji, a na wyzwania odpowiednio reagować. Ważne, że reagujemy na wyzwania, te nieprzewidziane – bo właśnie o to chodzi w całym obszarze cyberbezpieczeństwa, aby przewidywać, zapobiegać i reagować – dodał na zakończenie.

Prowadzący zaprosił uczestników na kolejne, ostatnie wydarzenie w ramach cyklu „Jak zapewnić stabilność sektora chemicznego w niestabilnych czasach” – I Debatę Kampanii Polska Chemia, która odbędzie się 22 kwietnia br. pod hasłem: surowce, koszty, prawo.

Tematy związane z wyzwaniami przemysłu chemicznego w zmieniającej się rzeczywistości będą także przedmiotem IX Kongresu Polska Chemia – najważniejszego i największego wydarzenia branży chemicznej w Polsce i Europie Centralnej. Unikalna agenda, liczni eksperci, renomowani partnerzy, strefa expo i networking – wszystko to już w terminie 1–2 czerwca br., stacjonarnie, w wyjątkowej przestrzeni konferencyjno-wypoczynkowej Cukrowni Żnin.

Rejestracja na IX Kongres Polska Chemia już trwa – serdecznie zapraszamy.

Projekt Chemia 4.0

Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Chemia 4.0” jest odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej. Projekt, jako pierwszy w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług, jest okazją do budowy sieci kontaktów opartych o wspólne wartości, komplementarne potrzeby oraz ułatwia ich współdziałanie. Wymiana doświadczeń praktyków z obszarów technicznych, które są istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie i rozwój Polskiej Chemii jest jednym z ważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed całym sektorem.

Partnerzy Strategiczni Projektu Chemia 4.0: ABB Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A.

Partnerzy Główni Projektu Chemia 4.0: Dräger Polska Sp. z o.o., Honeywell Sp. z o.o.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania z webcastu Chemia 4.0.

Podsumowanie Webcastu Chemia 4.0 – Cyberbezpieczeństwo

Podsumowanie Webcastu Chemia 4.0 – Cyberbezpieczeństwo

Posty pokrewne