Polska Izba Przemysłu Chemicznego i CIECH S.A. podjęły działania na rzecz objęcia sankcjami importerów soli na rynek UE

 Polska Izba Przemysłu Chemicznego i CIECH S.A. podjęły działania na rzecz objęcia sankcjami importerów soli na rynek UE

Przy współpracy z Polską Izbą Przemysłu Chemicznego, spółka CIECH S.A., zwróciła się do Ministra Rozwoju i Technologii o podjęcie skutecznych działań w obszarze sankcji na unijnym rynku soli. Sól warzona i kamienna, której eksport do UE wyniósł w 2021 roku ponad 20 mln euro, a w 2022 roku – 10 mln euro, w przeciwieństwie do innych grup towarów, nie jest objęta obecnie sankcjami.

Według informacji docierających z rynku, podmioty pośredniczące eksportują do krajów Unii Europejskiej sól produkowaną przez dwóch głównych producentów działających na terenie Białorusi, pomimo objęcia ich unijnymi sankcjami – jako osoby prawnej lub osób wchodzących w skład jej organów korporacyjnych. Przedstawiciele CIECH oraz Fundacji Polska Sól, przy wsparciu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, podejmują aktywne kroki w celu doprowadzenia do wdrożenia sankcji na białoruską sól. Przedstawili swoje argumenty reprezentantom resortu podczas zorganizowanego w MRiT spotkania.

Na rynku europejskim sól występuje najczęściej w dwóch postaciach: kamiennej i warzonej. Ze względu na przewagę soli warzonej pod względem parametrów jakości, przemysł chemiczny w Europie Zachodniej praktycznie odszedł od stosowania soli kamiennej. Sól warzona ma szerokie zastosowanie, przede wszystkim w przemyśle spożywczym jako składnik wielu produktów spożywczych w przetwórstwie mięsnym, rybnym, produkcji pieczywa, nabiału, przypraw, ale także w przemyśle chemicznym, kosmetycznym czy farmaceutycznym. Sól kamienną stosuje się obecnie przede wszystkim w drogownictwie przy zimowym odladzaniu dróg.

Sól warzona i kamienna, której eksport do UE wyniósł w 2021 roku ponad 20 mln euro, a w 2022 roku – 10 mln euro, nie znajduje się wśród towarów objętych obecnie sankcjami. Tymczasem produkty, których wartość eksportu w 2022 roku była zbliżona do wartości eksportu soli warzonej — m.in. cement i produkty pochodne, guma czy surowce mineralne — zostały objęte sankcjami przedmiotowymi.

Podczas spotkania w MRiT przedstawiciele branży solnej, wspierani przez PIPC, podkreślili konieczność realnego osłabienia białoruskiego biznesu solnego, ze względu na jego aktywne wpieranie tamtejszego reżimu. Ideą jest zwiększenie skuteczności nałożonych na niego sankcji. Jak podkreślono w trakcie spotkania, w znaczący sposób ułatwiłoby to prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania regulacji i uniemożliwiłoby sprzedaży soli warzonej oraz kamiennej z Białorusi na rynkach unijnych, bez konieczności weryfikacji źródła jej pochodzenia (producenta).

Wątpliwości budzi przede wszystkim działalność dwóch głównych białoruskich producentów soli warzonej, stanowiących własność białoruskiego Skarbu Państwa, którzy wzmacniają reżim na Białorusi dzięki przychodom i zyskom uzyskiwanym ze sprzedaży soli do Polski i innych krajów UE. Jedna ze spółek jest objęta sankcjami jako osoba prawna, z kolei w skład organów korporacyjnych drugiej spółki wchodzą osoby objęte unijnymi sankcjami na poziomie indywidualnym.

W opinii reprezentantów organizacji uczestniczących w spotkaniu, obydwie wyżej wspomniane spółki powinny zostać uznane za podmioty finansujące działalność państwa białoruskiego, co w konsekwencji powinno skutkować nałożeniem nań sankcji na poziomie krajowym i europejskim.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego będzie aktywnie monitorować ten temat.

Posty pokrewne