Prawie 80 proc. firm chemicznych wdrożyło rozwiązania Przemysłu 4.0

 Prawie 80 proc. firm chemicznych wdrożyło rozwiązania Przemysłu 4.0

Polska Chemia jest innowacyjna i stawia na nowe technologie. Z badania przeprowadzonego przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC) wśród swoich członków, wynika że aż 79 proc. badanych wdrożyło w ciągu ostatnich 5 lat technologie 4.0 poprawiające funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dodatkowo w 46 proc. ankietowanych firmach został opracowany plan transformacji w kierunku rozwoju Przemysłu 4.0, a 18 proc. jest w trakcie jego przygotowywania. Wyniki te, zdaniem ekspertów uczestniczących w webcaście Projektu Chemia 4.0 są pozytywnym zaskoczeniem, jednak transformacja cyfrowa niesie ze sobą jeszcze wiele wyzwań.

14 grudnia 2020 r. w trakcie webcastu Projektu Chemia 4.0, Polska Izba Przemysłu Chemicznego przedstawiła wyniki swojego badania „Transformacja 4.0 w przemyśle chemicznym”. Otrzymane dane dobrze świadczą o Polskiej Chemii i wyraźnie pokazują, że stawia ona na innowacje i nowoczesne rozwiązania cyfrowe. Jedynie 3 proc. ankietowanych odpowiedziało, że w ich firmie nie odbywa się inicjowanie i wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0, a 11 proc. nie miało takiej wiedzy. W 43 proc. badanych przedsiębiorstw transformacja cyfrowa jest elementem przyjętej, długoterminowej strategii, w 29 proc. firm odpowiadają za nią wybrane osoby (liderzy zmian cyfrowych), a w 14 proc. ma ona charakter spontaniczny, w zależności od bieżących potrzeb przedsiębiorstwa. Technologie 4.0 mają zastosowanie w sektorze chemicznym głównie w celu zwiększenia produkcji, redukcji ryzyka i poprawy bezpieczeństwa, a także zwiększania przychodów z istniejących źródeł i tworzenia nowych produktów i usług generujących dochody.

Zastosowanie technologii 4.0 w Polskiej Chemii z pewnością będzie coraz większe. Firmy są coraz bardziej świadome, że transformacja cyfrowa w długoterminowej perspektywie pomoże im zmaksymalizować zyski i zwiększyć bezpieczeństwo. Trend ten niesie ze sobą jednak wiele wyzwań, konieczne jest całościowe podejście uwzględniające przede wszystkim pracowników, dostępne narzędzia i procesy, a także konieczność poniesienia kosztownych inwestycji. Przemysł z pewnością będzie potrzebował w tym celu wsparcia. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, Polska Izba Przemysłu Chemicznego opracuje rekomendacje dla administracji, aby mogła ona ułatwić wdrażanie rozwiązań Przemysłu 4.0 w sektorze chemicznym – mówi dr inż. Anna Zalewska, Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji w PIPC.

Zmiana dotychczasowego modelu pracy

Eksperci uczestniczący w webcaście zorganizowanym przez PIPC w ramach projektu Chemia 4.0 są zgodni – wprowadzanie transformacji cyfrowej w firmie musi być zintegrowane i odbywać się w wszystkich jej jednostkach organizacyjnych. Wdrożenie nowych technologii nie może dotyczyć jednego działu lub obszaru, gdyż wtedy będzie ono nieefektywne. Zdaniem Krzysztofa Szulca z Departamentu Strategii i Innowacji Grupy Azoty S.A., transformacja cyfrowa powinna zacząć się od zmiany dotychczasowego modelu pracy w firmie, ważne jest zaangażowanie kadry menedżerskiej, aby przekonać wszystkich pracowników do korzyści, jakie płyną z wprowadzanych zmian. Zgadza się z nim Tomasz Radomski z Honeywell sp. z o.o., dodając, że powszechnie uważa się, iż największą przeszkodą we wdrażaniu transformacji cyfrowej jest kwestia mentalności pracowników. Jego zdaniem to jednak nie jest prawda, gdyż sukces w dużej mierze zależy od przedstawienia zmian w sposób zrozumiały dla pracownika, a tutaj duża rola spoczywa na liderach w danej organizacji.

Sektor chemiczny w porównaniu do innych branż ma bardzo długi łańcuch dostaw. Przemysł 4.0 ma tutaj duże zastosowanie, pomaga w bardzo precyzyjny sposób go monitorować i zaoszczędzić duże środki pieniężne. Jednak zdaniem Michała Matejczyka z Entra Group sp. z o.o., przed Polską Chemią jeszcze dużo pracy. W Polsce wciąż według danych za 2018 r. mamy niski wskaźnik robotyzacji przemysłu. Wynosi on zaledwie 42 roboty na 10 000 pracowników. Dla porównania dla Europy wynosi on 114, a dla lidera – Singapuru aż 831. Ekspert wskazuje jednak na poprawę sytuacji i wzrost nakładów na technologie 4.0. Z zaprezentowanych przez niego danych wynika, że polskie firmy inwestują przede wszystkim w: integrację systemów, cloud computing, cyberbezpieczeństwo, Big Data, roboty i pojazdy autonomiczne, AI i/lub VR, przemysłowy Internet rzeczy (IIoT) oraz wytwarzanie przyrostowe.

Projekt „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”

Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Przemysł 4.0 – Chemia 4.0”, jest odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań „czwartej rewolucji przemysłowej”. Projekt, jako pierwszy w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług. Stwarza okazję do budowy sieci kontaktów opartych o wspólne wartości, komplementarne potrzeby oraz ułatwia ich współdziałanie. Partnerem Strategicznym projektu jest Grupa Azoty S.A., a Partnerem Głównym Honeywell Sp. z o.o.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z webcastu.

Posty pokrewne