Prezes Zarządu PIPC na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie

 Prezes Zarządu PIPC na 8. Forum Inteligentnego Rozwoju w Uniejowie

19 października 2023r. w Uniejowie podczas 8. Forum Inteligentnego Rozwoju odbyła się debata pt. Technologie przyszłości – biotechnologia i chemia specjalistyczna. W dyskusji wziął udział Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński.

Podczas debaty skupiono się przede wszystkim na roli i przyszłości biotechnologii w kontekście sektora przemysłu chemicznego.

Prezes PIPC zapytany, na ile osiągnięcia biotechnologii będą w stanie zmieniać przemysł chemiczny w obliczu nadchodzącej zielonej transformacji gospodarki, stwierdził, że biotechnologia sama w sobie nie jest w stanie podołać trendom i wyzwaniom, które stawia cała masa polityk i dyrektyw unijnych, podobnie jak żaden inny sektor nie jest w stanie poradzić sobie w tej kwestii samodzielnie. Potrzebna jest współpraca pomiędzy branżami, gdyż dzięki niej sektory mogą wzajemnie uzupełniać się i dążyć do wypełnienia stawianych przed nimi celów.

­­­­­— Weźmy pod uwagę strategię od „pola do stołu”, która nakazuje do 2030 roku zredukować o 50% stosowanie różnego rodzaju chemikaliów typu pestycydy czy nawozy do produkcji żywności. Z jednej strony, według dyrektyw, powinniśmy zredukować ich ilość, z drugiej musimy wciąż produkować coraz więcej żywności – powiedział Prezes Zieliński.

Następnie podkreślił, że tylko przy współpracy przemysłu chemicznego i biotechnologów istnieje szansa na wypracowanie konkretnych rozwiązań, które pozwolą na wypełnienie dyrektyw unijnych przy jednoczesnym zaspokojeniu zapotrzebowania np. na konkretne produkty spożywcze.

— Można powiedzieć, że wypełniając trendy, trudno sobie wyobrazić, by w przypadku elementów spożywczo-żywnościowych nie uwzględnić biotechnologii jako jednej z kluczowych w powiązaniu z branżą chemiczną – dodał Prezes PIPC.

W kontekście sytuacji przedsiębiorstw na polskim rynku Prezes zauważył, że obecnie istnieje pole do działania dla wszystkich, bez względu na wielkość czy możliwości finansowe, choć w tej ostatniej kwestii dużym firmom jest z pewnością łatwiej.

— Z punktu widzenia dużych firm, które są skupione w największym stopniu na swoim portfelu produktowym, spektrum dostrzegania nowych obszarów może być ograniczone. Duże firmy bardzo często podchodzą do startupów na zasadzie wyłapywania dobrych rozwiązań, by następnie je wdrożyć i skomercjalizować na większą skalę. Często duże firmy potrzebują małych przedsiębiorców by wspierać swoje flagowe projekty, ważna jest zatem wzajemna symbioza – stwierdził.

Prezes Zieliński zwrócił także uwagę na fakt, że choć obecnie przemysł potrzebuje mniej surowca bazowego do wytworzenia produktu końcowego, prognozy wskazują, że zużycie surowców będzie systematycznie wzrastało. Docelowo zatem, przynajmniej w Europie, konieczne będzie zastąpienie tradycyjnych produktów przynajmniej w pewnym stopniu produktami bazującymi na elemencie „bio”. Zdaniem Prezesa PIPC ważne jest, by szybko, sprawnie i efektywnie wdrożyć rozwiązania mające na celu poprawę sytuacji przemysłu europejskiego, który obecnie traci swój udział w rynku światowym m.in. na rzecz Chin.

Na zakończenie podkreślił, że choć użycie surowców wciąż jest możliwe, bardzo ważne jest, by były one wykorzystywane w sposób racjonalny i zrównoważony.

Posty pokrewne