Projekt nowelizacji unijnej dyrektywy IED – jest ambitnie, a będzie jeszcze bardziej

 Projekt nowelizacji unijnej dyrektywy IED – jest ambitnie, a będzie jeszcze bardziej

Zapraszamy do lektury artykułu na temat projektu nowelizacji dyrektywy IED autorstwa ekspertów Kancelarii KTO (Kozłowski Tomasik Oszczak sp. k.): Zbigniewa Kozłowskiego (Adwokat, Managing Partner) oraz Miłosza Tomasika (Radca prawny, Partner) wraz z komentarzem Klaudii Kleps, Senior Ekspert w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Artykuł został opublikowany w ostatnim numerze Magazynu Polska Chemia (4/2022).

  • Dyrektywa IED to potoczna nazwa Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola).
  • Komisja Europejska od dłuższego czasu przygotowywała się do wyjścia z inicjatywą nowelizacji IED analizując i oceniając, jak dyrektywa ta wywiązała się z dotychczas postawionych przed nią zadań.
  • Jak ustaliła Komisja, dyrektywa IED, mając szeroki zakres zastosowania obejmujący łącznie ok. 52 000 instalacji w przemyśle energetycznym, hutnictwie, przemyśle chemicznym, gospodarce odpadami oraz duże fermy hodowlane, odniosła pewne sukcesy.
  • Jej stosowanie przyczyniło się do znacznego ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz, choć w mniejszym stopniu, emisji ścieków do wód. Regulacje IED przyczyniły się też do lepszej ochrony powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniami z przemysłu.
  • Jednocześnie Komisja uznała wkład IED za dalece niezadowalający w zakresie pobudzania innowacyjności, ograniczania zużycia zasobów, podnoszenia efektywności i dekarbonizacji oraz polityki klimatycznej.
  • Mając na względzie wspomniane ustalenia, Komisja opublikowała propozycję nowelizacji, która miała stanowić odpowiedź na wspomniane niedostatki IED.
  • Przedstawiona przez Komisję Europejską propozycja rewizji dyrektywy IED zawiera szeroki katalog zmian – począwszy od kwestii dotyczących procedury wydawania pozwoleń, przyznawania odstępstw, nowych obowiązków operatorów, aż po rozszerzenie zakresu dyrektywy czy zmiany dotyczące poufności informacji.
  • Nowelizacja niewątpliwie będzie miała istotny wpływ na sektory przemysłowe objęte dyrektywą IED, w tym zakłady przemysłowe przemysłu chemicznego. W ramach działalności PIPC, tematyka zmiany dyrektywy IED jest na bieżąco monitorowana i jest przedmiotem prac w ramach Komisji Środowiska PIPC, czyli grupy roboczej złożonej z Członków PIPC poświęconej tematyce środowiskowej, w tym zmianom regulacji w tym obszarze.

Powyższe fragmenty pochodzą z artykułu opublikowanego w Magazynie Polska Chemia nr 4/2022 – zachęcamy do lektury całego tekstu.

Posty pokrewne