Relacja z V Seminarium “Bezpieczna Chemia”

 Relacja z V Seminarium “Bezpieczna Chemia”

Po raz piąty w historii w ramach Programu „Bezpieczna Chemia” Polska Izba Przemysłu Chemicznego zorganizowała Seminarium eksperckie „Bezpieczna Chemia”. Seminarium odbyło się 24 września 2018 roku w Centrum Konferencyjnym Nimbus przy ul. Aleje Jerozolimskie 98 w Warszawie.

Jak co roku, frekwencja dopisała – na najważniejsze wydarzenie organizowane w ramach Programu zarejestrowało się 106 uczestników – Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Troska”, przedstawicieli administracji oraz instytutów naukowych.
Seminarium otworzył Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, który podkreślił wagę i rolę Programu jako istotnego elementu wymiany najlepszych praktyk wśród Członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Tematyka Seminarium koncentrowała się na następującej tematyce:
1. Digitalizacja infrastruktury przemysłowej. Szanse i zagrożenia.
2. Problemy Oceny Ryzyka Wybuchu wynikających z zapisów Rozporządzenia o tzw. „minimalnych wymaganiach” (Atex Users)
3. ADR 2019 – rewolucja, czy ewolucja w przepisach dotyczących bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych?
4. Zmiany wartości NDS- głos przemysłu chemicznego w Międzyresortowej Komisji do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy.
5. Lekcja z historii awarii i wypadków na przykładzie instalacji amoniakalnych w Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.
6. Bezpieczeństwo w dobie organizacji 4.0 – przyszłość w BASF jest cyfrowa.
System Zarządzania Bezpieczeństwem Procesowym w ANWILU S.A.
Niezawodność, Innowacyjność, Cyfryzacja, Bezpieczeństwo – cztery żywioły współczesnej automatyki. Doświadczenia Producenta Systemów Detekcji i Bezpieczeństwa Gazowego

Wśród prelegentów nie zabrakło ekspertów z Deloitte (Płk dr Piotr Potejko – Doradca zarządu do spraw bezpieczeństwa), GRUPA WOLFF sp. z o.o. sp. k., (Mariusz Balicki – Specjalista ds. szkoleń Atex), ANWIL S.A. (Krzysztof Wojdyło. Kierownik Biura Bezpieczeństwa Procesowego) Grupa Azoty S.A. (Mariusz Cieniuszek. Koordynator ds. BHP. Grupa Azoty S.A. Puławy), m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp. z o.o. (Marek Różycki. Prezes Zarządu, Doradca ds. Bezpieczeństw), Atest-Gaz A. M. Pachole sp.j. (Aleksander Pachole. Współwłaściciel), BASF Polska sp.z o. o. (Paulina Kos EHS Coordinator ) oraz PKN ORLEN S.A. (Łukasz Stańczak. Starszy specjalista. Biuro Bezpieczeństwa i Higieny Pracy).

Podczas Seminarium uczestnicy mogli wziąć udział w pokazie kuchni molekularnej w pokazach organizowanych przez Atest – Gaz A. M. Pachole sp.j. – Partnera Technicznego Programu „Bezpieczna Chemia oraz skorzystać z treningu wirtualnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz przeprowadzić wirtualną akcję ratunkową przy użyciu Virtual Reality, który zorganizowała BASF Polska sp. z o. o.

Posty pokrewne