Relacja ze szkolenia nt. zagrożeń procesowych i wybuchowych

14 września 2016 r. w Warszawie odbyło się szkolenie pt. „Zagrożenia procesowe i wybuchowe na instalacjach produkcyjnych wynikające z obecności palnych par i gazów”.

Podczas szkolenia omówiono podstawy prawne związane z bezpieczeństwem wybuchowym, dotyczące obowiązków pracodawców (właścicieli linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń przeznaczonych do pracy w strefie zagrożenia wybuchem). Przedstawiono również podstawy prawne związane z bezpieczeństwem wybuchowym, między innymi Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 9 czerwca 2016 r.

Prowadzący szkolenie przedstawili podstawowe zasady klasyfikacji i wyznaczania zasięgu stref zagrożonych wybuchem a także kwestie związane z uziemieniem elektrostatycznym, takie jak zasady stosowania i dostępne rozwiązania techniczne.

Szkolenie prowadzili eksperci z zakresu bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego: dr hab. inż. Andrzej Wolff (Grupa WOLFF), a także Kees van Wingerden (Gexcon).

Organizatorem szkolenia była Polska Izba Przemysłu Chemicznego, a partnerem merytorycznym Grupa WOLFF. Szkolenie było bezpłatne dla przedstawicieli podmiotów członkowskich PIPC. W szkoleniu wzięło udział ponad 110 uczestników.

Szkolenie odbyło się w ramach Programu „Bezpieczna Chemia”. Partnerami Strategicznymi Programu są: PKN Orlen S.A., Grupa Azoty S.A i BASF Polska Sp. z o.o. Partnerami Głównymi są PCC Rokita S.A. i Anwil S.A.

Posty pokrewne