Renata Auchimik z PIPC Przewodnicząca ForumCO2

Renata Auchimik, Senior Ekspert w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego została wybrana na Przewodniczącą ForumCO2 na roczną kadencję. 

FORUMCO2 jest dobrowolnym porozumieniem 10 organizacji branżowych skupiających funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe. Jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przemysłu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zarządzanie uprawnieniami do emisji.

W skład ForumCO2 wchodzą organizacje:
– Polska Izba Przemysłu Chemicznego
– Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
– Izba Gospodarcza Ciepłownictwo Polskie
– Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu
– Stowarzyszenie Papierników Polskich
– Związek Pracodawców „Polskie Szkło”
– Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa
– Stowarzyszenie Producentów Cementu
– Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego
– Polska Fundacja Gazów Technicznych

Więcej nt. ForumCO2 -> kliknij tutaj 

Renata Auchimik sprawuje funkcję Przewodniczącej ForumCO2 po raz drugi. Wcześniej została wybrana na tę funkcję w 2016 r.

Oprócz Renaty Auchimik do Prezydium ForumCO2 wybrano jako Wiceprzewodniczących: Krzysztofa Kidawę (PKN ORLEN S.A., Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii), a także Mirosława Motykę (Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa), Anetę Muskała (Stowarzyszenie Papierników Polskich), Jan Deja (Stowarzyszenie Producentów Cementu) oraz Jana Świątka (Związek Pracodawców „Polskie Szkło”).

Fot. Pixabay.com

Posty pokrewne