Responsible Care Awards po raz pierwszy dla polskich firm – gratujemy!

 Responsible Care Awards po raz pierwszy dla polskich firm – gratujemy!

Grupa Azoty ZAK S.A. i PKN ORLEN S.A. zostały laureatami prestiżowego konkursu programu Responsible Care, organizowanego przez Cefic (European Chemical Industry Council). Po raz pierwszy w historii konkursu nagrodzono polskie firmy. Cieszymy się tym bardziej, gdyż w Polsce PIPC jest organizacją nadzorującą realizację Programu „Odpowiedzialność i Troska”.

W tym roku nagrody European RC Awards zostały przyznane za inspirujące i skuteczne inicjatywy, które przeprowadzili realizatorzy Programu Responsible Care w całej Europie, jako wsparcie w czasie pandemii COVID-19. Nagrodzono inicjatywy, które m.in. mają na celu ochronę pracowników i zdrowia całych społeczności, utrzymanie stałych łańcuchów dostaw oraz wspieranie potrzebujących odpowiednimi rozwiązaniami, produktami, usługami lub darowiznami finansowymi.

Grupa Azoty ZAK S.A. zwyciężyła w kategorii Community Support – Wsparcie społeczności, za kompleksowe działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa lokalnej społeczności. PKN ORLEN S.A. doceniono natomiast w kategorii Upholding and Reshaping Production Lines – Ulepszanie i przekształcanie linii produkcyjnych, za uruchomienie w trakcie pandemii linii produkcyjnej płynu odkażającego.

Nagrody European RC Awards zostały przyznane podczas Globalnej Konwencji Chemicznej (Global Chemical Convention), 13 października 2020 roku, która – ze względu na obecny stan pandemii – odbyła się w formie wydarzenia online.

Program Responsible Care został zainicjowany w latach 80. przez Kanadyjskie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego. Jest realizowany przez Narodowe Stowarzyszenia Chemiczne w 46 krajach, w których zrzeszone firmy wytwarzają ponad 87% światowej produkcji chemicznej, co świadczy o globalnym uznaniu i akceptacji na forum międzynarodowym. W Europie jego koordynacją zajmuje się Europejska Rada Przemysłu Chemicznego (CEFIC) z siedzibą w Brukseli. W Polsce program działa pod nazwą Odpowiedzialność i Troska, a jego koordynacją zajmuje się Polska Izba Przemysłu Chemicznego.

Posty pokrewne