Rozmowa z dr. Wojciechem Wardackim, Prezesem Grupy Azoty – Partnera Strategicznego Kampanii Polska Chemia

 Rozmowa z dr. Wojciechem Wardackim, Prezesem Grupy Azoty – Partnera Strategicznego Kampanii Polska Chemia

Serdecznie zapraszamy do lektury artykułu Partnera Strategicznego Kampanii Polska Chemia, Grupy Azoty S.A.., który ukazał się w marcowym wydaniu Magazynu Polska Chemia. Artykuł stanowi rozmowę z dr. Wojciechem Wardackim, Prezesem Zarządu Grupy Azoty, który opowiada o nowym projekcie Polimery Police jako ważnym dla całej polskiej gospodarki.

OBECNA STRATEGIA GRUPY AZOTY OBOWIĄZUJE DO KOŃCA 2020 R. CZY SĄ JUŻ PROWADZONE PRACE NAD NOWĄ?

Jeszcze pod koniec ubiegłego roku rozpoczęliśmy prace nad strategią na kolejne lata. Jednym z obszarów, który obejmie będzie dalsza konsolidacja Grupy Azoty. Tak jak sygnalizowaliśmy, chcemy przejść z zarządzania z poziomu pojedynczych firm na zarządzanie segmentowe. Jednocześnie zachowamy podmiotowość poszczególnych spółek, tak że nie powinno być żadnych obaw, że na konsolidacji straci jakakolwiek z nich lub region, na terenie którego jest zlokalizowana. Zamierzamy konsolidować wszelkie funkcje i działania celem osiągania efektów skali, jakbyśmy byli jedną firmą. Do tej pory z sukcesem skonsolidowaliśmy segment nawozowy. Jest jeden departament korporacyjny, który obsługuje sprzedaż nawozów w całej grupie kapitałowej. W kolejnych krokach będziemy optymalizować jego działalność. W nowej strategii określimy też zasady na jakich skonsolidujemy segmenty tworzyw sztucznych i chemii oraz mniejsze, ale ważne obszary działalności związane z bezpieczeństwem, obsługą prawną czy badaniami i rozwojem. Będzie też mowa o dywersyfikacji naszych przychodów, gdyż produkcja nawozów jest obarczona dużym ryzykiem występowania cyklów koniunkturalnych.

KLUCZOWĄ INWESTYCJĄ, KTÓRA MA ZDYWERSYFIKOWAĆ ŹRÓDŁA PRZYCHODÓW GRUPY AZOTY JEST PROJEKT POLIMERY POLICE. JAKIE SĄ JEGO GŁÓWNE ZAŁOŻENIA?

Polimery Police – czyli projekt realizowany przez spółkę celową należącą do Grupy Kapitałowej Grupa Azoty – Grupę Azoty Polyolefins S.A., wcześniej PDH Polska S.A., – to z pewnością jedna z największych inwestycji w branży chemicznej ostatnich dwudziestu lat i jeden z największych – uwzględniając budżet i strukturę finansowania – projektów realizowanych w Polsce w formule project finance. Polimery Police będą produkowały polipropylen, czyli tworzywo, którego udział w całym europejskim rynku tworzyw stanowi ok. 20 procent. Szacujemy popyt na polipropylen w Europie na 12 mln ton rocznie, przy czym ok. 1/3 tego popytu pochodzi z rynku dla nas kluczowego, czyli Europy Środkowej i Skandynawii. W dodatku popyt na tworzywa, w szczególności polipropylen, stabilnie rośnie i będzie też rósł w przewidywalnej przyszłości. Większość instalacji produkcyjnych polipropylenu jest ulokowana na Zachodzie Europy. Dzięki lokalizacji Polimerów Police w samym centrum Europy – blisko granicy z Niemcami i z bezpośrednim dostępem do Bałtyku – zyskujemy przewagę logistyczną wobec konkurentów działających na naszym kluczowym rynku. Ponadto planowana polityka koncentracji na konkretnej grupie odbiorców pozwoli na elastyczność produkcji i dostaw, tak aby spełnić rosnące wymagania klientów. Dostęp do portów z kolei gwarantuje bezpieczeństwo i korzystne warunki dostaw surowców.

NA JAKIM ETAPIE JEST OBECNIE REALIZACJA PROJEKTU POLIMERY POLICE?

Inwestycję realizujemy zgodnie z harmonogramem i, tak jak to zapowiadaliśmy, budowa kompleksu chemicznego ruszyła w I kwartale 2020 roku, a dokładnie 7 stycznia uroczyście przekazaliśmy plac budowy generalnemu wykonawcy, firmie Hyundai Engineering Co. Ltd. Śmiało mogę więc powiedzieć, że osiągnęliśmy kolejny kamień milowy w harmonogramie realizacji projektu, co stanowi dobrą prognozę na cały rozpoczęty właśnie rok. Jestem przekonany, że prace będą teraz już w widoczny sposób postępowały, a w najbliższym czasie umożliwimy firmie Hyundai realizację kolejnych elementów zakładu. Szczególnie cieszy mnie fakt, że generalny wykonawca będzie zarazem współudziałowcem w naszej spółce Grupa Azoty Polyolefins, która realizuje projekt Polimery Police. Jest to dla mnie potwierdzenie, że nasza strategia rozwoju w obszarze petrochemii jest słuszna, a sam projekt ma ogromny potencjał biznesowy. To, co również należy podkreślić, to fakt pozyskania innego ważnego partnera dla naszej inwestycji – Grupy Lotos. Łącznie Grupa Lotos oraz nasi koreańscy partnerzy – Hyundai i rządowa agencja KIND zobowiązały się wyłożyć na nasz projekt 1 miliard złotych. Przypomnę tylko, że wartość całego projektu Polimery Police to 6,5 miliarda złotych i jest to obecnie największa inwestycja w polskiej branży chemicznej, niezwykle ważna dla Grupy Azoty, a także dla całej polskiej gospodarki.

Artykuł pochodzi z Magazynu Polska Chemia 1/2020, str. 14-15

Posty pokrewne