Rozwiązania 4.0 w Polskiej Chemii szansą na realizację celów Zielonego Ładu

 Rozwiązania 4.0 w Polskiej Chemii szansą na realizację celów Zielonego Ładu

Zapraszamy do lektury podsumowania webcastu Projektu Chemia 4.0, który odbył się 8 listopada 2021 roku.

Wyzwania i potencjał rozwoju technologii 4.0 w transformacji energetycznej; gotowe rozwiązania wspierające wdrażanie założeń Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ) z naciskiem na aspekty bezpieczeństwa; sposoby na zaawansowaną produkcję w fabrykach przyszłości – to między innymi te tematy zdominowały webcast w ramach Projektu Chemia 4.0, którego organizatorem jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC). Wydarzenie odbyło się 8 listopada br.

Europejski Zielony Ład to temat znany od kilku miesięcy i istotny nie tylko dla branży chemicznej, ale całego krajowego przemysłu. Polska Izba Przemysłu Chemicznego wiosną 2021 roku zainicjowała stworzenie mapy drogowej Europejskiego Zielonego Ładu i jego wpływu na sektor chemiczny. Spotkanie w ramach webcastu Projektu Chemia 4.0 było okazją na spojrzenie na Zielony Ład z innej perspektywy. Zaproszeni eksperci podjęli próbę zdefiniowania odpowiedzi na pytania o praktyczne podejście branży do realizacji celów i pomocne w tym narzędzia, takie jak stosowane i opracowywane technologie 4.0. – Chemia stoi w centrum transformacji ekologicznej, bez jej innowacyjnych rozwiązań realizacja ambitnych celów, jakie stoją przed całą Europą, nie będzie możliwa. Jednym z narzędzi wspierających wdrażanie klimatycznych założeń unijnych będą nowoczesne technologie. Pandemia spowodowała, a wręcz wymusiła, wielki skok w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw, na niespotykaną dotąd skalę i w zawrotnym tempie. Transformacja cyfrowa to proces nieunikniony – stał się teraźniejszością. Świadczy o tym mnogość inwestycji firm przemysłowych w innowacje, coraz większa gama dostępnych rozwiązań oraz narzędzi 4.0, a także fakt, że transformacja cyfrowa jest jednym z sześciu głównych celów zawartych w wytycznych Unii Europejskiej na lata 2019–2024. Inwestycje w cyfryzację mogą wiązać się z kosztami, jednak przynoszą szereg wymiernych korzyści w wielu obszarach – pozwalają one nie tylko oszczędzić czas przy podejmowaniu decyzji, analizie danych, lecz także realnie wpływają na redukcję kosztów, np. mediów stosowanych w procesie, a także wspierają kwestie dotyczące np. bezpieczeństwa procesów. Wszystko to przyczyni się do realizacji prośrodowiskowych idei – powiedział podczas wprowadzenia dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Następnie, wraz ze współprowadzącym spotkanie Marcinem Przygudzkim, Koordynatorem Pionu Projektów i Komunikacji, rozpoczął merytoryczną część spotkania.

Pod hasłem „Rozwiązania 4.0 szansą na realizację celów Zielonego Ładu” zaproszeni do udziału w wydarzeniu eksperci, w bloku prezentacji przedstawili konkretne rozwiązania i propozycje w zakresie cyfryzacji przedsiębiorstw. Jako pierwsza głos zabrała dr hab. inż. Agnieszka Stachowiak z Politechniki Poznańskiej i ekspertka Platformy Przemysłu Przyszłości. W swoim wystąpieniu opowiedziała, w jaki sposób Platforma Przemysłu Przyszłości aktywnie działa na rzecz upowszechniania digitalizacji jako jednego z narzędzi i trendów wspierających zrównoważony rozwój i cele Europejskiego Zielonego Ładu. Jednym z takich przedsięwzięć jest specjalnie przygotowany przewodnik, ułatwiający wdrażanie „zielonych założeń” w przedsiębiorstwach. Przybliża on m.in. zagadnienia dotyczące taksonomii, która określa kryteria pozwalające ocenić, czy dana działalność jest prowadzona w sposób zrównoważony. Ekspertka wskazała również, że cyfryzacja to trend, który będzie postępował, a „ekologiczna fabryka” jest krokiem na drodze do „przedsiębiorstwa przyszłości”.

Następnie swoją prezentację przedstawił Adam Żurek, Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Innowacji w Grupie Azoty S.A. Podkreślał on, że EZŁ wymusi na przedsiębiorstwach kompletną zmianę w zakresie procesów technologicznych, a podstawą transformacji 4.0 będzie porządkowanie procesów z różnych obszarów działalności. Dodał, że w procesie transformacji energetycznej olbrzymią rolę będzie stanowiło m.in. sterowanie i zarządzanie sieciami, a w Grupie Azoty cyfryzacja i nowoczesne technologie wykorzystywane są np. w predykcji i zapobieganiu awariom. Kolejno głos zabrał Bartłomiej Siedmiogrodzki, Starszy Inspektor w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT), który opowiedział o wykorzystaniu Sztucznej Inteligencji i podejściu dotyczącym uczenia maszynowego (Machine Learning mindset) w przedsiębiorstwach. Podczas prezentacji wskazywał, że istnieje szereg istniejących algorytmów Sztucznej Inteligencji, które można wykorzystywać, a UDT w swojej działalności stosuje m.in. różne nowoczesne metody szacowania trwałości urządzeń ciśnieniowych w procesie transformacji energetycznej.

Blok prezentacji zamknęło wystąpienie Waldemara Pakosa, Business Development Managera w ABB Polska Sp. z o.o., który szczegółowo omówił zagadnienie bezpieczeństwa procesowego jako elementu Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście instalacji procesowych w obliczu podwyższonego ryzyka. Ekspert podkreślił, że nowoczesne technologie i cyfryzacja to podstawy skutecznego zarządzania bezpieczeństwem procesów w całym cyklu życia, a przyjęcie podejścia opartego właśnie o cykl życia umożliwia zaadaptowanie technologii cyfrowej do celów bezpieczeństwa.

Po serii ciekawych prezentacji prelegenci dyskutowali na temat poszczególnych interesujących zagadnień, które zostały omówione podczas wystąpień. Spotkanie podsumowali dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu PIPC oraz Marcin Przygudzki, Koordynator Pionu Projektów i Komunikacji, zapraszając wszystkich uczestników i widzów webcastu na II TECHCO Forum, organizowane przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego w terminie 23–24 listopada br. Podczas tej wyjątkowej konferencji kwestie związane z rozwiązaniami 4.0 w przemyśle chemicznym będą stanowić jeden z głównych obszarów tematycznych. Szczegóły wydarzenia i rejestracja dostępne są na: www.techco.pipc.org.pl.

Projekt Chemia 4.0

Autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Chemia 4.0” jest odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej. Cały projekt, jako pierwszy w Polsce, tworzy platformę łączącą wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług. Jest także okazją do budowy sieci kontaktów opartych o wspólne wartości, komplementarne potrzeby oraz ułatwi ich współdziałanie. Wymiana doświadczeń praktyków z obszarów technicznych, które są istotnym elementem wpływającym na funkcjonowanie i rozwój Polskiej Chemii jest jednym z ważniejszych wyzwań rozwojowych stojących przed całym sektorem.

Partnerzy Strategiczni Projektu Chemia 4.0: ABB Polska Sp. z o.o., Grupa Azoty S.A.

Partner Techniczny Projektu Chemia 4.0: Dräger Polska Sp. z o.o.

>

Posty pokrewne