Rozwiązania doradcze Enel X w zakresie neutralności węglowej

 Rozwiązania doradcze Enel X w zakresie neutralności węglowej

Firma Enel X, oferująca usługi i produkty energetyczne, w tym programy Demand Side Response (DSR), drugi rok z rzędu dołączyła do organizacji CDP – Disclosure Insight Action jako wyróżniony złotą akredytacją globalny dostawca rozwiązań w zakresie zmian klimatycznych.

Organizacja CDP prowadzi światowy system jawności informacji środowiskowych dla firm, miast, stanów i regionów i zachęca firmy do ujawniania ich wpływu na środowisko, ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zabezpieczania zasobów wodnych i ochrony lasów. Odnowiona w tym roku umowa partnerska pomiędzy Enel X i CDP ma na celu zwiększenie dostępu firm do rozwiązań w zakresie energii odnawialnej. Dzięki temu Enel X zwiększa swoje możliwości dotarcia do firm z usługami doradczymi w zakresie rozwiązań Net-Zero.

Informacja prasowa Enel X.

Posty pokrewne