Seminarium Eksperckie “Energia dla Chemii”

Przedstawiamy agendę najbliższego Seminarium Bezpieczna Chemia, które odbędzie się 4 grudnia 2020 w siedzibie GRUPY LOTOS w Gdańsku. Serdecznie zapraszamy do udziału w Wydarzeniu. Rejestracja możliwa jest TU

Pobierz Agendę

10:00 – 11:00 Rejestracja uczestników. Kawa powitalna
11:00 – 11:15 Otwarcie Seminarium
11:15 – 12:30 Panel: Projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalania bezpiecznej odległości od zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Perspektywa dla przemysłu chemicznego Paweł Dadasiewicz – GIOŚ

st. bryg. dr inż. Paweł Janik – CNBOP-PIB

dr Agnieszka Gajek – CIOP

Piotr Grobelny – PCC Rokita S.A.

Przemysław Gostomski – PKN ORLEN S.A.

Moderator: Paweł Zawadzki – PIPC

12:30 – 13:00 Prezentacja: Analiza wpływu Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ustalania bezpiecznej odległości na ograniczenia w lokalizacji obiektów i terenów oraz zakładów względem siebie. Piotr Grobelny – PCC Rokita S.A.
13:00 – 13:15 Przerwa kawowa
13:15 – 13:45 Prezentacja: Zarządzanie chemikaliami w cyklu produkcyjnym Izabela Zarzycka – GRUPA LOTOS
13:45 – 14:15 The Management of Crisis? – Is your company prepared? David Charlton, Marcin Kołodziejczyk – BESST Group
14:15 – 14:45 Jednostronicowe skróty kart charakterystyk – dobra praktyka Piotr Wysocki. AWIL S.A.
14:45 – 15:15 Strategia i Oferta Atest-Gaz dla przemysłu procesowego w zakresie pomiaru składu gazów, monitoringu i detekcji stężeń niebezpiecznych Marek Hiero. Atest-Gaz

15:15 – 15:20

Budowanie świadomości o zagrożeniach cybernetycznych; Wdrażanie kwalifikacji dot. zarządzania niezawodnością i cyberbezpieczeństwem w przemyśle. Adam Paturej. ICCSS

15:30

Zakończenie Seminarium

15:40

Poczęstunek

Posty pokrewne