Seminarium „Kogeneracja + efektywność energetyczna”, 27.09.16, Katowice

Zapraszamy na III edycję seminarium: „Kogeneracja + efektywność energetyczna”, które odbędzie się 27 września w Katowicach w hotelu Qubus Hotel Prestige.

Kogeneracja to proces skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej oraz ciepła. Obie energie są pozyskiwane podczas jednego procesu technologicznego. Układy kogeneracyjne są o 30-40% efektywniejsze niż układy nie działające w skojarzeniu.

Wsparcie dla kogeneracji to jedno z kluczowych zagadnień Polityki Energetycznej Polski oraz całej Unii Europejskiej. Polska ma jedną z najlepiej rozwiniętych sieci ciepłowniczych w Europie. Chcąc wykorzystać ten potencjał, musimy inwestować w kogeneracje. Kogeneracja jest alternatywą w stosunku do użycia pierwotnych nośników energii, głównie węgla. Inwestycje te są efektywnym sposobem na przejście od gospodarki opartej na węglu do gospodarki niskoemisyjnej. Rozwój instalacji będzie odbywać się jednocześnie z dekarbonizacją energetyki, co przyczyni się znacznie do zwiększenia punktów procentowych w miksie energetycznym oraz poprawi znacząco stan środowiska naturalnego. Kolejnym atutem technologii kogeneracyjnej jest możliwość wykorzystania instalacji w wielu gałęziach przemysłu.

Jaka przyszłość czeka inwestycje CHP? Co z systemem wsparcia po 2018? Jak zmiany w Ustawie OZE wpłynęły na kogeneracje? Jak wygląda i wyglądać będzie rynek obrotu świadectwami? Co wynika z analiz techniczno-ekonomicznych? Na te i wiele innych pytań odpowiedzą wybitni Eksperci.

Na wydarzeniu poruszymy również tematykę Ustawy o Efektywności Energetycznej.

Polityka energetyczna Polski i Unii Europejskiej narzuca nam zwiększenie efektywności wykorzystania energii o 20% do 2020 r. Obowiązek ten wynika z dyrektywy UE z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dlatego też niezbędna była nowelizacja Ustawy o efektywności energetycznej. Nowa Ustawa ma mobilizować podmioty do:

 • Oszczędnego i efektywnego wykorzystania energii,
 • Zmniejszenia jej zużycia,
 • Zmniejszenia strat podczas przesyłu i dystrybucji: energii elektrycznej, ciepła i gazu.

System białych certyfikatów jest w Polsce mechanizmem wspierającym efektywność energetyczną. Wymusza on wprowadzenie działań prooszczędnościowych, długofalowych, w sektorach publicznych oraz prywatnych.

Nowe przepisy doprecyzowują działania poprawiające efektywność energetyczną. Istotne zmiany dotkną procedury wydawania białych certyfikatów, a mianowicie zrezygnowano z procedury przetargowej, a świadectwa nie będą już wydawane za przedsięwzięcia już zrealizowane. Zmiany nie ominęły również kwestii przeprowadzania audytów oraz uiszczania opłaty zastępczej.

Ustawa wchodzi w życie w październiku bieżącego roku!

W programie m.in.:

 1. Zagadnienia dotyczące kogeneracji:
  • zmiany dotyczące kogeneracji w Nowelizacji Ustawy OZE,
  • aukcje dla jednostek kogeneracyjnych,
  • możliwe kierunki zmian w systemie wsparcia dla kogeneracji, który wygasa z końcem 2018 roku,
  • dedykowane instalacje spalania wielopaliwowego,
  • przyszłość kogeneracji w Polsce,
  • nowe regulacje dla biogazowni rolniczych,
  • wprowadzenie „błękitnych” certyfikatów,
  • audyt jednostek kogeneracyjnych,
  • innowacyjne technologie do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w skojarzeniu,
  • kogeneracja jako „narzędzie” do zwiększania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie,
  • maksymalna pomoc publiczna dla kogeneracji oraz efekt zachęty,
  • bariery rozwoju kogeneracji w Polsce.
 2. Zagadnienia dotyczące Efektywności Energetycznej:
  • analiza Ustawy o Efektywności Energetycznej,
  • efektywność energetyczna w świetle: ustawy o EE, Dyrektywy 2012/27/UE,
  • nowa procedura przyznawania świadectw,
  • nowe zasady rozliczania obowiązku,
  • najważniejsze daty, kiedy nowe przepisy?,
  • okres przejściowy,
  • stopniowe ograniczanie opłaty zastępczej,
  • zmiany w przeprowadzaniu audytu efektywności energetycznej,
  • kary wymierzane za brak realizacji przedsięwzięcia oraz brak realizacji obowiązku zakupu świadectw.

Wśród prelegentów m.in.:

 • Andrzej Czaplicki – TUV SUD Polska Sp. z o.o.,
 • Marek Marcisz – Specjalista ds. Energetyki w firmie TUV SUD Polska Sp. z o.o.,
 • Andrzej Walkiewicz – wieloletni pracownik URE, radca prawny, Senior Associate w Kancelarii Bird & Bird Maciej Gawronski sp.k.
 • Konferencja kierowana jest m.in. do: firm przemysłowych, firm technologicznych, elektrowni, elektrociepłowni, ciepłowni, oczyszczalni ścieków, spalarni odpadów, zakładów utylizacji odpadów, aquaparków, szpitali i wszystkich podmiotów zainteresowanych tematyką kogeneracji. Nasze seminarium dedykowane jest nowopowstałym oraz istniejącym inwestycjom CHP.

Koszt uczestnictwa wynosi 690 netto/osobę. Członkom PIPC przysługuje 20 proc. rabat od podanej ceny.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest patronem honorowym Seminarium.

Kliknij, żeby dowiedzieć się więcej i zarejestrować się na Seminarium

Posty pokrewne