Seminarium: Nowe wyzwania dla producentów nawozów

 Seminarium: Nowe wyzwania dla producentów nawozów

Seminarium: NOWE WYZWANIA DLA PRODUCENTÓW NAWOZÓW WYNIKAJĄCE Z PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA DOTYCZĄCEGO OZNACZANIA NAWOZÓW ZNAKIEM CE, ZMIENIAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (WE)NR 2003/2003 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY W SPRAWIE NAWOZÓW.

Wydarzenie odbędzie się 13 listopada 2018 roku w Warszawie przy ul. Chłodnej 5 (bud. Golden Floor Tower).

Seminarium adresowane jest do:

  • Producentów,
  • Dystrybutorów nawozów,
  • Innych jednostek zainteresowanych obrotem nawozami.

Program seminarium:

Program

 

Aby wziąć udział w Wydarzeniu należy zapoznać się z poniższym dokumentem i wypełnić zgłoszenie:

Zaproszenie na seminarium nowozowe organizowane w dniu 13.11.2018

Organizatorem Wydarzenia jest Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Merytorycznym Wydarzenia

Posty pokrewne