Seminarium: Prowadzenie sporów w dziedzinie własności przemysłowej

 Seminarium: Prowadzenie sporów w dziedzinie własności przemysłowej

Kancelaria WTS Rzecznicy Patentowi we współpracy z Kancelarią Radców Prawnych DBS oraz Stowarzyszeniem Rzeczników Patentowych zaprasza na jednodniowe seminarium poświęcone praktycznym aspektom prowadzenia sporów w dziedzinie własności przemysłowej, które odbędzie się w hotelu Sheraton w Warszawie w dniu 14 października 2022 r. w godzinach od 10:00 do 17:00.   

W gronie prelegentów znajdą się profesjonalni pełnomocnicy procesowi specjalizujący się w ochronie własności przemysłowej oraz sędziowie orzekający w sądach własności intelektualnej.   

Zaproszeni eksperci przybliżą kluczowe regulacje prawne istotne dla skutecznego prowadzenia sporów w dziedzinie własności przemysłowej przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi i sądami cywilnymi, a także podzielą się swoim doświadczeniem i praktycznymi wnioskami płynącymi z przebiegu i wyników licznych sporów prawnych, w jakich uczestniczyli. 

Jesteśmy przekonani, iż seminarium będzie również okazją do refleksji nad niedawnymi reformami prawnego systemu ochrony własności przemysłowej oraz dyskusji na temat jego bliższych i dalszych wyzwań.  

Poruszane zagadnienia będą obejmować m.in. funkcjonowanie polskich sądów własności intelektualnej, które rozpoczęły działalność w lipcu 2020 r., a także potencjalne konsekwencje decyzji o nieprzystąpieniu Polski do systemu patentu europejskiego o skutku jednolitym.  

Program panelu porannego obejmie wykłady dotyczące prowadzenia sporów w dziedzinie własności przemysłowej z perspektywy pełnomocników procesowych. Po przerwie lunchowej swoimi doświadczeniami w zakresie rozstrzygania takich sporów podzielą się sędziowie sądów własności intelektualnej.  

Wieczorem zapraszamy na uroczysty bankiet z muzyką na żywo, który rozpocznie się o godz. 19:00. Będzie on wpisywać się bezpośrednio w obchody 20-lecia Kancelarii WTS Rzecznicy Patentowi.  

Bardzo prosimy o potwierdzenie udziału w terminie do 30 września 2022 r. przez wysłanie maila na adres seminar@wtspatent.pl.   

Posty pokrewne