Smart Safety: Więcej danych to większe bezpieczeństwo

 Smart Safety: Więcej danych to większe bezpieczeństwo

Cyfrowe monitorowanie gazów przy pomocy platform IoT lub automatyczne zarządzanie urządzeniami przy użyciu oprogramowania chmurowego to potencjalne kamienie milowe na drodze do digitalizacji procesów bezpieczeństwa i generowania nowej wiedzy. Już dziś sieciowe systemy sprzętowe i platformy danych zapewniają większą przejrzystość stanu przemysłowych zakładów i miejsc pracy. Te i inne rozwiązania z zakresu Smart Safety mogą zagwarantować bezpieczeństwo, przejrzystość i efektywność działalności w branży surowcowej i przetwórczej.

Zdigitalizowane procesy bezpieczeństwa związane z sieciową technologią pomiaru gazów

W procesie wypalania wapienia w wapiennikach Fels-Werke GmbH przekazywana od pokoleń wiedza o surowcach łączy się z technologią przyszłości. Wytwarzanie tlenku wapnia (CaO) to proces znany i rozwijany od starożytności. W jego trakcie węglan wapnia (CaCO3) pod postacią wapienia jest podgrzewany do temperatury około 1000 stopni Celsjusza przy użyciu paliwa stałego, ciekłego lub gazowe- go. Tak powstaje wapno palone, które po gaszeniu wodą przekształca się w wapno gaszone (CA(OH)2). Stabilizuje się ono w trakcie przetwarzania, tworząc węglan wapnia. Obecnie w nowoczesnych zakładach produkcyjnych wykorzystujących zaawansowane procesy powstają różne materiały budowlane i surowce przemysłowe. Oferta Fels-Werke obejmuje białe wapno, sproszkowane białe wapno, białe wapno hydratyzowane, mleko wapienne oraz różne specjalne rodzaje wapna w postaci produktów palonych. W trakcie wytwarzania tych surowców mobilne urządzenia do pomiaru gazów zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa pracowników.

Firma z siedzibą w niemieckim Goslar, założona 85 lat temu pod nazwą „Stein und Erden GmbH”, od 2021 roku realizuje cyfrową transformację. Do zarządzania flotą detektorów gazu Fels-Werke wykorzystuje chmurowe oprogramowanie Gas Detection Connect firmy Dräger. Określenie „Smart Safety” (inteligentne bezpieczeństwo) stosuje się do opisywania digitalizacji procesów i zadań związanych z bezpieczeństwem. Podstawą tego podejścia jest dostępność szerokiego zakresu danych, która daje cenną, płynącą z wiedzy przewagę w działalności gospodarczej. Innowacyjne usługi związane z technologią pomiarową, sprzętem ochronnym i akcesoriami tworzą wartość dodaną i odciążają użytkowników, bazując na danych z urządzeń, wartościach wskazywanych przez czujniki, obrazach i mapach lub informacjach lokalnych. Celem gromadzenia i analizy danych jest często konserwacja predykcyjna (prze- widywanie potrzeb konserwacyjnych i zapobieganie samoistnemu zużyciu i awariom). Firmy ze wszystkich branż mogą rozwijać się w sposób zrównoważony pod względem ekonomicznym i ekologicznym przy pomocy w pełni zdigitalizowanych procesów korzystających z systemów sieciowych. Thomas Ullrich potwierdza to, opowiadając o codziennej pracy z technologią detekcji gazów Dräger. Jako technik pomiarowy w firmie Fels-Werke Ullrich odpowiada za flotę około 150 detektorów gazu Dräger i stacji testowych X-dock rozproszonych po sześciu zakładach. Od zeszłego roku do zarządzania tym zespołem urządzeń wykorzystywany jest system Gas Detection Connect. Wcześniej urządzenia były monitorowane przy pomocy klasycznego oprogramowania X-dock Management firmy Dräger. „Już w tamtym systemie w ciągu kilku sekund było widoczne, że pracownik skorzystał z detektora gazu do konkretnego zadania, że został on uprzednio przetestowany i że jest gotowy do użytku” – mówi Ullrich.

Zachęcamy do lektury artykułu firmy Dräger Polska, opublikowanego w drugim w 2023 roku wydaniu Biuletynu Chemia 4.0, (nr 2/2023). Biuletyn jest częścią autorskiego projektu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego „Chemia 4.0” – platformy łączącej wytwórców, dostawców i odbiorców produktów i usług. Projekt jest odpowiedzią na zmiany i nowe kierunki rozwoju wynikające z wdrażania rozwiązań czwartej rewolucji przemysłowej.

Dräger Polska jest Partnerem Głównym Projektu Chemia 4.0.

Cała publikacja dostępna jest do pobrania pod adresem: Biuletyn Chemia 4.0 – PIPC – Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Posty pokrewne