Śniadanie doradcze – Jak skutecznie zwiększyć wynagrodzenie w kontraktach publicznych w dobie nadzwyczajnych wzrostów cen? 27 października 2022 r. godz. 9:00 – 11:30

 Śniadanie doradcze – Jak skutecznie zwiększyć wynagrodzenie w kontraktach publicznych w dobie nadzwyczajnych wzrostów cen? 27 października 2022 r. godz. 9:00 – 11:30

Chociaż od inwazji Rosji w Ukrainie tendencja ciągłego wzrostu cen materiałów i robocizny zwolniła, to wciąż są one niestabilne i w żaden sposób nie przystają do realiów cenowych z ostatnich kilku lat. W ostatnich miesiącach odczuwalny jest w szczególności wpływ spadku wartości polskiej waluty oraz rosnące ceny paliw i energii. W rezultacie rzeczywiste koszty realizacji kontraktów są alarmująco wysokie i uderzają w wykonawców oraz dostawców, powodując po ich stronie znaczne straty finansowe. Firmy wykonawcze poszukują najbardziej skutecznych narzędzi do zminimalizowania strat finansowych, stając często przed dylematem dalszej realizacji kontraktu. Okoliczności te są również bardziej dostrzegane przez inwestorów publicznych, którzy coraz częściej zdają sobie sprawę z zagrożenia dla terminowej realizacji rozpoczętych inwestycji w ramach ustalonych wcześniej wynagrodzeń.

W ostatnich miesiącach przygotowane zostały opinie odpowiednich instytucji mające na celu wykazanie, że obecnie obowiązujące przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają zamawiającym publicznym odpowiednie reagowanie na problemy z nadzwyczajnym wzrostem, bez narażenia się na zarzuty naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Jednocześnie uchwalona została ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. Tarcza Prawna) która zawiera znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie klauzul waloryzacyjnych, a także szczególne przepisy dotyczące możliwości zmiany kontraktów publicznych z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen.

Prawnicy DWF Poland zaangażowani są obecnie w kilkadziesiąt projektów obejmujących między innymi budownictwo drogowe, kolejowe, energetyczne, obiekty kubaturowe, biurowce, dostawy taboru itp. w których na etapie kontraktowym procedowane są roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia na łączną kwotę kilkudziesięciu milionów złotych, z których część zakończyła się już podpisaniem odpowiednich aneksów dotyczących nie tylko jednorazowej zmiany wynagrodzenia, ale również modyfikacją klauzul waloryzacyjnych.

W trakcie wydarzenia eksperci DWF Poland omówią między innymi:

 • Najistotniejsze doświadczenia praktyczne związane z procedowaniem w ostatnich miesiącach kilkunastu wniosków o zmianę wynagrodzenia w kontraktach publicznych oraz tego jak skutecznie przygotować tego rodzaju wniosek.
 • Jakie mechanizmy zmiany realizowanych kontraktów publicznych przewiduje ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (tzw. Tarcza Prawna), która jest na ostatnim etapie legislacyjnym i powinna niedługo wejść w życie.
 • Jak mają wyglądać znowelizowane przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie waloryzacji wynagrodzenia w nowych kontraktach publicznych na roboty budowlane, usługi oraz dostawy.
 • Jak w drodze procedury wyjaśnień do SWZ albo w KIO powalczyć o zmianę klauzuli waloryzacyjnej, która zwiększy szanse na zachowanie ekwiwalentności wynagrodzenia i robót.
 • Jakie mechanizmy waloryzacji wynagrodzenia dla zawartych kontraktów mniejszych, a także utrzymaniowych przewiduje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 • Jak wnioski płynące z opinii Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie dopuszczalności zmiany umowy o zamówienie publiczne oraz opinii Prokuratorii Generalnej RP o zmianie umowy z uwagi na nadzwyczajny wzrost cen mogą przekonać zamawiających publicznych do uznawania roszczeń wykonawców na etapie kontraktowym i niewdawania się w spór sądowy.
 • Jak przygotować się do ewentualnego postępowania sądowego związanego z kosztami poniesionymi w związku z nadzwyczajnym wzrostem cen i jaka strategia może być korzystna.

27 października 2022 r. godz. 9:00 – 11:30

Siedziba DWF Poland Jamka sp.k., Pl. Małachowskiego 2, Warszawa

Wydarzenie poprowadzą prawnicy Zespołu Zamówień Publicznych i Kontraktów Rządowych DWF Poland:

dr Piotr Kunicki, Radca prawny | Partner

Łukasz Gembiś, Adwokat | Counsel

Paulina Sawicka, Adwokat | Senior Associate

Spotkanie skierowane jest do członków zarządu, szefów działów realizacyjnych i prawnych, prawników wewnętrznych oraz claim managerów w firmach realizujących kontrakty publiczne.

Spotkanie prowadzone jest w formule hybrydowej, a dla osób uczestniczących stacjonarnie zapewniamy pyszną kawę oraz drobny poczęstunek.

KLIKNIJ, ABY SIĘ ZAREJESTROWAĆ

Zgłoszenie udziału:

 • Każde zgłoszenie jest potwierdzane. Prosimy o podanie w zgłoszeniu formy uczestnictwa.
 • Miejsce spotkania: Siedziba DWF Poland Jamka sp.k., Pl. Małachowskiego 2.
 • Udział w spotkaniu jest bezpłatny.
 • Informacji organizacyjnych udzieli: Eliza Kruppik, e.kruppik@pzpb.com.pl, tel. 607 780 820.

Za udział w wydarzeniu radcowie prawni oraz adwokaci będą mogli uzyskać punkty szkoleniowe w ramach obowiązku doskonalenia zawodowego.

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu!

Posty pokrewne