Śniadanie DZP: Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska i Wód Polskich

 Śniadanie DZP: Kontrole Inspekcji Ochrony Środowiska i Wód Polskich

Data:
29 listopada, 9:30 11:30
Miejsce spotkania:
siedziba DZP, Rondo ONZ 1, 21 piętro

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się:
➢ jakie zmiany prawne i organizacyjne dot. IOŚ i Wód Polskich miały miejsce w ostatnich latach
➢ o prawach i obowiązkach podmiotów kontrolowanych
➢ czy inspektorzy IOŚ i Wód Polskich mają wyłącznie uprawnienia w toku prowadzonych czynności kontrolnych
➢ jak przygotować zakład oraz personel do kontroli
➢ czy podpisywać protokół kontroli
➢ czy warto skarżyć zarządzenie pokontrolne
➢ jak kwestionować sankcje nakładane przez IOŚ i Wody Polskie

Spotkanie poprowadzą eksperci DZP:

  • Daniel Chojnacki, Partner
  • Maciej Białek, Senior Associate
  • Tymon Grabarczyk, Associate

RSVP: do 24 listopada przez formularz zgłoszeniowy
Udział w spotkaniu jest bezpłatny i możliwy po potwierdzeniu przez organizatora przyjęcia zgłoszenia .

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc przewidujemy udział maksymalnie 2 osób z każdej firmy.

 

Posty pokrewne