Spotkanie z PSE S.A.

W dniu 14 lutego br. (środa) o godz. 14:30 w Konstancinie-Jeziornej, ul. Warszawska 165 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami PSE S.A., które zostało zorganizowane na prośbę FOEEiG. W spotkaniu mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani. Nadrzędnym celem spotkania będzie zaprezentowanie Programu FOEEiG oraz szczegółowe omówienie możliwości wprowadzenia w Polsce:
· zmiany parametryzacji uprawniającej do redukcji kosztu opłat jakościowej i przejściowej,
· redukcji kosztu opłaty mocowej,
· systemu wsparcia wysokosprawnej kogeneracji po 2018 r. i redukcji kosztu opłaty kogeneracyjnej dla odbiorców przemysłowych,
· redukcji obowiązków ciążących na przemysłowych przedsiębiorstwach dystrybucyjnych.

Osoby, które chciałyby wziąć udział w spotkaniu, proszone są o przesłanie następujących informacji do dnia 12 lutego br. do godz. 12:00 na adres forum@iep.org.pl:
1. Imię i nazwisko
2. Przedstawiciel jakiego podmiotu (organizacja, firma)
3. Dane identyfikacyjne pojazdu – nr. rejestracyjny, marka

Posty pokrewne