Środki do uzyskania na ochronę własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw

 Środki do uzyskania na ochronę własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Poniżej prezentujemy treść komunikatu Kancelarii Prawno–Patentowej FGGH IP w sprawie uruchomionego naboru wniosków do programu SME Fund 2024. Inicjatywa kierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw z siedzibą w Unii Europejskiej, bądź małych i średnich przedsiębiorstw z Ukrainy, które mają zarejestrowaną działalność gospodarczą w Polsce.

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) realizuje program SME Fund 2024 The Ideas Powered for Business. 22 stycznia 2024 r. ruszyła kolejna (IV) edycja naboru wniosków w ramach dotacji. Data zakończenia składania wniosków przypada na 6 grudnia 2024 r. bądź wcześniej, jeżeli zostaną wyczerpane środki. Podmioty z Polski plasują się bardzo wysoko, jeżeli chodzi o ilość składanych wniosków w pierwszym miesiącu funkcjonowania programu. Do wykorzystania jest pula przeszło 21 mln EURO.

Każdy mały/średni przedsiębiorca może otrzymać środki na pokrycie kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej/analizą sytuacji przedsiębiorstwa w kontekście możliwych do ochrony praw – poprzez dotację w formie tzw. bonu. Określone zostały kryteria, decydujące o możliwości uznania podmiotu za mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwo. Jako mikro przedsiębiorstwo traktowany jest podmiot zatrudniający mniej niż 10 osób o rocznym obrocie mniejszym/równym 2 mln EUR. Mały przedsiębiorca to podmiot zatrudniający do 50 osób z rocznym obrotem mniejszym/równym 10 mln EUR. Średni przedsiębiorca zatrudnia poniżej 250 osób a jego roczny obrót nie przekracza 50 mln EUR.

Dotacje w postaci wspomnianych już bonów, obejmują:

BON 1 (tzw. usługa IP Scan) – analiza aspektów własności intelektualnej przedsiębiorstwa zakończona raportem, dostępna dla przedsiębiorców już w 2 kwartale 2024 roku. Urząd Patentowy RP (UP RP) potwierdzi ostatecznie możliwą do pozyskania kwotę, aktualnie przewiduje się dofinansowanie na poziomie max.1350 EUR (kwota do potwierdzenia). Idea usługi IP Scan polega na dostarczeniu praktycznej, obiektywnej i opartej na faktach analizy, która pomoże przedsiębiorcom z Europy lepiej zrozumieć wartość własności intelektualnej, a w szczególności zidentyfikować posiadane aktywa intelektualne oraz możliwe opcje ochrony w odniesieniu do tych aktywów. Dodatkowe szczegóły, kwoty i warunki aplikowania zostaną przedstawione w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

BON 2 na zgłoszenia znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych (w kwocie max. 1000 EUR), obejmujący zwrot 75 % opłat za zgłoszenie krajowe w UP RP lub w urzędzie patentowym kraju UE ewentualnie  EUIPO (znaki i wzory wspólnotowe) oraz zwrot 50 % opłat za zgłoszenie międzynarodowe WIPO.

BON 3 na zgłoszenia wynalazków (w kwocie max. 3500 EUR), obejmujący zwrot 75 % opłat za zgłoszenie krajowe UP RP, bądź zgłoszenie przed EPO, jak również przeprowadzenie dodatkowych poszukiwań przez Urząd Patentowy RP bądź Wyszehradzki Urząd Patentowy (w kwocie do 1.500 EUR) oraz do 50% kosztów związanych ze sporządzeniem i dokonaniem europejskiego zgłoszenia patentowego (w kwocie do 2.000 EUR). Innymi słowy, przedsiębiorcy mogą zawnioskować o bon na pokrycie honorariów pełnomocników odpowiedzialnych za przygotowanie zgłoszenia do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).

BON 4, który dla członków Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego może okazać się najmniej interesujący dotyczy zgłoszenia nowych odmian roślin (w kwocie max. 1500 EUR) obejmujący zwrot 75 % opłaty za internetowe zgłoszenia oraz opłatę za badanie na poziomie wspólnotowym (zgłoszenia do Wspólnotowego Urzędu Ochrony Odmian Roślin (CPVO).

Mali i średni przedsiębiorcy zrzeszeni w PIPC zyskują niepowtarzalną okazję do zwrotu kosztów z jakimi przyszłoby się zmierzyć dokonując nowych zgłoszeń znaków towarowych, wzorów przemysłowych czy wreszcie zgłoszeń patentowych. Nowością dla polskich przedsiębiorców będzie usługa IP Scan, która pozwoli przyjrzeć się aktywności firmy i poszukać strategicznie możliwości ochrony tego, co w bieżącej działalności może unikać jako cenne aktywo.

Samo wnioskowanie jest wyjątkowo proste. Wystarczy złożyć stosowny wniosek, po przyznaniu bonu (vouchera) aktywować go, dokonać odpowiednich zgłoszeń bądź wyrazić chęć przeprowadzenia analizy IP Scan (w działania te i wskazanie grupy ekspertów włączony będzie Urząd Patentowy RP), wnieść należne opłaty urzędowe i zrealizować bon uzyskując zwrot kosztów.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia w złożeniu wniosku oraz rozliczeniu bonu przez profesjonalnych pełnomocników. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z tej okazji, bądź chcących dowiedzieć się więcej na temat samego projektu, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią FGGH IP pod adresem contact@fgghip.com.

Posty pokrewne