Strategia szans czy zagrożeń – jesteśmy gotowi na zmiany?

 Strategia szans czy zagrożeń – jesteśmy gotowi na zmiany?

Zapraszamy do lektury artykułu na temat unijnej Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów, autorstwa dr inż. Anny Zalewskiej, Senior Ekspert, Pion Rzecznictwa i Legislacji w PIPC i Kamila Szydłowskiego, Advocacy Managera w BASF Polska, który ukazał się w ostatnim numerze Magazynu Polska Chemia Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Strategia CSS (ds. zrównoważonych chemikaliów) stawia przed branżą chemiczną oraz całym polskim przemysłem szereg wyzwań związanych z realizacją ambitnych celów KE. Czy branża jest gotowa na zmiany?

  • Chemikalia i produkty mają być bezpieczne i zrównoważone już na etapie ich projektowania, pozwalając osiągnąć nietoksyczne cykle materiałowe.
  • Większa liczba substancji ma zostać objęta restrykcjami, emisje do środowiska mają zostać ograniczone, a innowacyjne rozwiązana i produkty stać się znakiem rozpoznawczym UE.
  • Najbardziej zaawansowane prace KE toczą się obecnie wokół rewizji rozporządzeń REACH i CLP, których przyjęcie zaplanowane zostało na 2023 r.
  • Zmiany wprowadzane w ramach REACH mają na celu zebranie informacji na temat chemikaliów, których nie dotyczył do tej pory wymóg rejestracji (m.in. polimerów) oraz zwiększenie wymogów informacyjnych dla substancji nisko i średnio tonażowych, w celu identyfikacji substancji o szczególnie niebezpiecznych właściwościach, np. rakotwórczych.
  • Komisja planuje również wdrożyć do wymogów rejestracyjnych przepisy dotyczące śladu środowiskowego w całym cyklu życia substancji.

Powyższe fragmenty pochodzą z artykułu opublikowanego w Magazynie Polska Chemia nr 4/2022 – zachęcamy do lektury całego tekstu.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego pracuje nad tematyką związaną z CSS od ponad dwóch lat i to zarówno od strony rzeczniczej, przekazując postulaty branży, jak i edukacyjnej, przybliżając jej zapisy. PIPC opracowała broszurę zatytułowaną: “CSS w pigułce – obowiązki, szanse i ryzyka wynikające ze Strategii ds. zrównoważonych chemikaliów”.

Posty pokrewne