System SPOT – pomoc w transporcie materiałów niebezpiecznych

 System SPOT – pomoc w transporcie materiałów niebezpiecznych

SPOT to system informacyjny, a zarazem system świadczenia pomocy technicznej w przypadku awarii, nagłych niebezpiecznych sytuacji na instalacjach produkcyjnych, czy też wypadku drogowego z wyrobami chemicznymi. Powołali go producenci zrzeszeni w Polskiej Grupie Bezpieczeństwa Chemicznego, działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego w 2000 roku, i do dzisiaj skutecznie rozwijają.  

Zasady funkcjonowania  

System SPOT to skuteczne działanie: pomoc techniczna, a zarazem system informacyjny.  Podstawą działania systemu jest sieć regionalnych ośrodków wyposażonych odpowiednio do zadeklarowanego przez nie stopnia udzielanej pomocy. System to namacalny dowód, że zakłady chemiczne czują się w pełni odpowiedzialne za wyprodukowane przez siebie produkty, nie tylko na terenie zakładu, lecz także w trakcie ich dalszej dystrybucji. 

Stanowiska kierowania Zakładowych Straży Pożarnych i Zakładowych Służb Ratowniczych są czynne przez całą dobę i w sprawach SPOT osiągalne pod numerami telefonów zarezerwowanymi dla tego systemu. System SPOT posiada potencjał techniczny i ludzki, który jest w stanie likwidować wszelkiego typu nieszczelności w instalacjach przemysłu chemicznego – ekipy ratownicze zrzeszone w systemie posiadają specjalistyczny sprzęt, który często jest niedostępny dla zwykłych służb ratowniczych. 

CENTRUM SPOT przy Zakładowej Straży Pożarnej ORLEN 

Aby usprawnić wymianę i aktualizację informacji w ramach systemu utworzono CENTRUM SPOT, gdzie są udostępniane wszystkie niezbędne informacje dotyczące Transportu Materiałów Niebezpiecznych. Powstało ono w Płocku, przy Zakładowej Straży Pożarnej ORLEN, która w tym roku obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia – to największa w Polsce i jedyna w Europie tego typu jednostka, licząca 166 osób, w tym 146 strażaków. Należy m.in. do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, w tym ratownictwa chemicznego. Przy tej okazji wszystkim służącym w jej strukturach strażakom składamy podziękowanie za ich codzienną, bohaterską służbę, a także wsparcie i efektywne działanie w ramach SPOT. 

Główny cel działania systemu SPOT to ograniczenie skutków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, poprzez wsparcie działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych na terenie kraju. Przez blisko 23 lata współpracy w ramach systemu wypracowano zasady partnerskiej współpracy pomiędzy firmami chemicznymi, przewoźnikami, dystrybutorami sygnatariuszami systemu i Państwową Strażą Pożarną, które są stale doskonalone.    

System SPOT swoim zakresem obejmuje trzy stopnie pomocy:  

  • Stopień 1: doradztwo drogą telefoniczną przez specjalistę. Specjaliści zatrudnieni w zakładach udzielają służbom ratowniczym informacji przydatnych przy prowadzeniu działań ratowniczych. 
  • Stopień 2: doradztwo na miejscu wypadku, wystąpienia awarii. Na wezwanie kierującego działaniami ratowniczymi na miejsce zdarzenia zostaje wysłany specjalista z ośrodka Systemu SPOT.  
  • Stopień 3: świadczenie pomocy technicznej służb interwencyjnych w miejscu awarii. Wyjazd ratowników wyposażonych w specjalistyczny sprzęt ratowniczy oraz doradztwo specjalistów na miejscu zdarzenia.  

Więcej o tym, czym jest System SPOT, a także jakie cale stawiają sobie jego uczestnicy oraz w jaki sposób są one realizowane, piszemy w artykule Projekt „System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych – SPOT”, w ostatnim numerze Biuletynu Bezpieczna Chemia (nr 1/2023 r.) 

Zachęcamy do zapoznania się z całym materiałem.  

Posty pokrewne