Szkolenie firmy m/d/r/k poświęcone zmianom w przepisach ADR

 Szkolenie firmy m/d/r/k poświęcone zmianom w przepisach ADR

m/d/r/k Trusted Adviser Group Sp. z o.o. zaprasza na cykl szkoleń w zakresie zmian w przepisach dotyczących bezpieczeństwa operacji transportowych towarów niebezpiecznych zgodnie z ADR 2021.

a) Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa operacji transportowych towarów niebezpiecznych, a w szczególności do wszystkich uczestników tych operacji wskazanych w definicji umowy ADR, a więc nadawców, odbiorców, osób przygotowujących przesyłki, organizujących przewóz, etc. oraz wszystkich zaangażowanych w problematykę wysyłki towarów niebezpiecznych u producentów i dystrybutorów produktów chemicznych.

b) Zakres szkolenia

Szkolenie obejmie wszystkie aspekty licznych zmian w przepisach ADR, które wprowadzone obowiązywać będą już od 1-go lipca tego roku, ale nie tylko. W trakcie szkolenia będzie można zadawać pytania związane również z polityką zmian i planowanymi rozwiązaniami prawnymi, które aktualnie procedowane są w ramach UNECE i prac Grupy Roboczej WP.15. Szkolenie ma wyposażyć Uczestników we wszystkie niezbędne informacje pozwalające na dostosowanie się do obowiązujących norm oraz wyjaśnij ich znaczenie na tle norm obowiązujących obecnie i innych przepisów związanych z szeroko rozumianymi aspektami bezpieczeństwa operacji transportowych towarów niebezpiecznych.

c) Forma szkolenia

Szkolenie przeprowadzone będzie w firmie webinarium z możliwością zadawania pytań. Analizowane będą liczne faktyczne przykłady oraz odniesienia do praktyki samych uczestników z uwzglięnienim specyfiki ich działalności. Wykorzystana platforma szkoleniowa to CISCO Webex.

d) Prowadzący

Webinarium poprowadzi Pan Marek Różycki, doradca ds. bezpieczeństwa operacji transportowych towarów niebezpiecznych z wieloletnim praktycznym doświadczeniem. Uczestnik posiedzeń gremiów w ramach UNECE, a w szczególności prac Grupy Roboczej WP.15 zaznajomiony z aktualnymi i planowanymi zmianami w zakresie przepisów ADR/RID/ADN.

e) Koszt udziału w webinarium

Koszt udziału w webinarium to kwota 650,00 zł, dla Członków Izby i ich pracowników proponujemy koszt w wysokości 425,00 zł.

f) Terminy

12.03 / 01.04 / 22.04 / 14.05 / 10.06 / 24.06

Czas trwania: 9:00-14:00

g) Rejestracja

Osoba kontaktowa: Ewa Ogierman +48 600 952 692

Adres mailowy: tsl@szkolenie.edu.pl

Zmiany w przepisach ADR – publikacja

Posty pokrewne