Szkolenie kancelarii CMS – jak przygotować się do sporów środowiskowych?

 Szkolenie kancelarii CMS – jak przygotować się do sporów środowiskowych?

Kancelaria CMS zaprasza na cykl webinarów „ABC sporów środowiskowych – jak się do nich przygotować?

Według badań Polskiego Instytutu Ekonomicznego blisko 2/3 Polaków bierze pod uwagę wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie swoje i bliskich. Rosnąca świadomość obywateli na temat zagrożeń środowiskowych przejawia się składaniem pozwów o zadośćuczynienie lub odszkodowanie przeciwko przedsiębiorstwom i gminom, a także społeczną presją na pociąganie do odpowiedzialności karnej menedżerów przedsiębiorstw niestosujących się do norm środowiskowych oraz nakładaniem istotnych kar administracyjnych na podmioty gospodarcze.

Ponadto już wkrótce Sąd Najwyższy rozstrzygnie zagadnienie prawne: Czy prawo do życia w środowisku umożliwiającym oddychanie czystym powietrzem stanowi dobro osobiste człowieka? Twierdząca odpowiedź SN na postawione pytanie może dodatkowo zachęcić do wnoszenia powództw o wysokie odszkodowania. Z ryzykiem tym mogą się wkrótce mierzyć również przedsiębiorstwa.

W cyklu 3 webinariów praktycy prawa ochrony środowiska oraz zespołu postępowań spornych i arbitrażu porozmawiają o ryzykach gospodarczych związanych ze sporami środowiskowymi. Jakich sporów się spodziewać? Jakie kroki podjąć, aby wyprzedzająco przygotować się na wypadek zaistnienia sporu oraz co zrobić, gdy sprawa trafi już na wokandę?

Podczas pierwszego spotkania, które odbędzie się 28 maja o godz. 11:00, prowadzący omówią kwestie związane ze sporami cywilnymi oraz:

• kogo mogą dotyczyć roszczenia związane z ochroną środowiska?

• czego mogą żądać powodowie?

• jaką strategię obrony mogą przyjąć pozwani?

• jakie dowody można powołać w sprawie?

• co można robić, aby ograniczyć ryzyko sporu?

Do kogo kierowany jest webinar?

Spotkanie jest kierowane do prawników wewnętrznych oraz osób bezpośrednio zainteresowanych tematyką środowiskową m.in. w firmach z sektora chemicznego, odpadowego, energetycznego oraz przemysłu ciężkiego.

Forma szkolenia

Szkolenie przeprowadzone będzie w formie webinarium poprzez platformę GoToWebinar z możliwością zadawania pytań. Rejestrując się na wydarzenie, mają Państwo dodatkowo możliwość poruszenia zagadnienia dotyczącego problematyki webinarium, na które prelegenci postarają się odpowiedzieć w czasie trwania spotkania lub kontaktując się z Państwem po jego zakończeniu.

W przypadku zainteresowania udziałem, uprzejmie prosimy o kontakt z Marią Pawłowską maria.pawlowska@cms-cmno.com

Kolejne spotkania z cyklu poświęcone kwestiom związanym ze sporami karnymi i administracyjnymi odbędą się już 24 czerwca i 15 lipca.

Posty pokrewne