Udział PIPC w konsultacjach publicznych nad systemem kaucyjnym

 Udział PIPC w konsultacjach publicznych nad systemem kaucyjnym

16 lutego br. PIPC uczestniczyła w spotkaniu organizowanym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska w ramach trwających konsultacji publicznych projektu ustawy wdrażającej system kaucyjny dla opakowań.

Minister Jacek Ozdoba, który rozpoczął spotkanie, podzielił dyskusję na obszary związane z najczęściej pojawiającymi się uwagami:

  • kwestia objęcia systemem kaucyjnym puszek aluminiowych;
  • ilość operatorów systemu;
  • ujednolicenie (standaryzacja) butelek (wzór butelki szklanej wielokrotnego użytku).

Przeważająca część spotkania dotyczyła dyskusji objęcia puszek aluminiowych systemem kaucyjnym, jak również opakowań szklanych i opakowań po produktach mlecznych. Wiele uwagi poświęcono również kwestii tego, czy system powinien być rozbudowywany w czasie, czy precyzyjnie i jasno określony już od samego początku. Kolejnym omawianym zagadnieniem były projektowane zapisy dotyczące powierzchni placówek handlu detalicznego, które będą zobowiązane do odbierania pustych opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz powstałych z nich odpadów opakowaniowych, jak również do zwrotu kaucji.

Trzecia część spotkania poświęcona była odpowiedziom na pytanie postawione przez Ministra, czy ustawodawca powinien ograniczać system do jednego operatora. Uczestnicy podkreślali znaczenie kryteriów wyboru operatora i uzyskania zgody od MKiŚ, jak również stałej wartości kaucji (wyznaczanej przez Ministra) w przypadku kilku operatorów.

Następne spotkanie zostało zaplanowane przez MKiŚ na 21.02.2022. Będzie ono dotyczyć propozycji ewentualnego wprowadzenia obowiązkowego wzoru butelki szklanej wielokrotnego użytku w ramach projektowanego systemu kaucyjnego.

PIPC konsultuje przedmiotowy projekt ustawy wśród swoich Członków.

Posty pokrewne