Uruchomiliśmy stronę internetową Systemu SPOT

Przedstawiamy stronę Systemu Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT: www.systemspot.pl

O Systemie SPOT

W trosce o bezpieczeństwo ludzi, mienie i środowisko oraz realizując inicjatywę Polskiej Grupy Bezpieczeństwa Chemicznego, działającej przy Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego, producenci zrzeszeni w tej organizacji powołali System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych SPOT. Podstawą systemu jest sieć regionalnych ośrodków wyposażonych odpowiednio do zadeklarowanego przez nie stopnia udzielanej pomocy. System Pomocy w Transporcie Materiałów Niebezpiecznych wspomaga likwidację skutków zdarzeń wypadkowych z udziałem chemikaliów. Chemikalia należą do towarów, które codziennie w dużych ilościach przewożone są transportem drogowym, kolejowym, morskim i ostatnio lotniczym. Bezpieczeństwo transportu chemikaliów ma ogromne znaczenie. Utrata kontroli nad transportem materiałów niebezpiecznych doprowadzić może do uwolnienia znacznych ilości substancji o właściwościach palnych, wybuchowych, trujących itp. Pomimo podejmowanych działań zabezpieczających oraz wszelkich kroków prewencyjnych nie da się jednak całkowicie wyeliminować wypadków.

Nadrzędnym celem systemu SPOT jest ograniczenie skutków awarii w transporcie materiałów niebezpiecznych, poprzez wsparcie działań operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej i innych służb ratowniczych na terenie kraju. W ciągu piętnastu lat działalności wypracowane zostały zasady ścisłej partnerskiej współpracy pomiędzy uczestnikami SPOT i Państwową Strażą Pożarną. Zasady te są stale doskonalone. Od ubiegłego roku w ramach systemu SPOT mogą działać nie tylko producenci, ale również przewoźnicy, dystrybutorzy oraz inne firmy, instytucje i organizacje mogące przyczynić się do sprawnej likwidacji awarii i ograniczenia jej skutków.

Kliknij, żeby przejść na stronę Systemu SPOT

Grafika: Pixabay.com

Posty pokrewne