Ustawa o rynku mocy – wpływ regulacji na przemysł oraz branżę energetyczną

Informację nt. Wydarzenia opublikujemy po otrzymaniu jej od Organizatora.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym Wydarzenia, a Magazyn "Polska Chemia" – Patronem Medialnym".

Posty pokrewne