V Forum Nowoczesnej Produkcji

Informację nt. Wydarzenia opublikujemy po otrzymaniu jej od Organizatora.

Polska Izba Przemysłu Chemicznego jest Patronem Honorowym Wydarzenia.

 

Posty pokrewne