VI Seminarium “Emission and Energy Trading Summit”

Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń polskich i zagranicznych ekspertów. VI edycja seminarium odbędzie się w nowej odsłonie, poszerzonej o kwestie redukcji emisji w branży lotniczej oraz wprowadzeniu systemu CORSIA. W ramach agendy wydarzenia oprócz zagadnień związanych typowo z rynkiem CO2, zostaną również podjęte wspólne dla: CO2, hurtowego handlu energią i gwarancjami pochodzenia. Tak jak w poprzednich latach, kładziony będzie nacisk na rozpropagowywanie informacji o konferencji poza granicami kraju. Podobnie jak w minionych edycjach konferencja będzie znakomitym miejscem do wymiany poglądów i przedstawienia stanowisk poszczególnych podmiotów funkcjonujących na rynku. W toku dyskusji podejmowane będą próby uzgodnienia wspólnych problemów i wypracowania propozycji ich rozwiązania.

Posty pokrewne