Webinarium CEFIC – analiza ekonomiczna wpływu strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów

 Webinarium CEFIC – analiza ekonomiczna wpływu strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów

9 grudnia br. Polska Izba Przemysłu Chemicznego zorganizowała IV Debatę w ramach Kampanii Polska Chemia. Wydarzenie – zatytułowane „Zrównoważona i bezpieczna Chemia – wyzwania i perspektywy rozwoju” – poruszyło kwestie związane z implementacją założeń Strategii ds. Zrównoważonych Chemikaliów. Zatwierdzona w 2021 r. przez Radę Europejską Strategia jest pierwszym krokiem w kierunku osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń na rzecz nietoksycznego środowiska zapowiedzianego w Europejskim Zielonym Ładzie.

W Debacie udział wzięła m.in. Blanca Serrano Ramon, Director Product Stewardship w Cefic (Europejska Rada Przemysłu Chemicznego), która przedstawiła prezentację dot. analizy ekonomicznej wpływu Strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów na branżę chemiczną.

W związku z wewnętrznymi wytycznymi Cefic udostępnienie nagrania z tego wystąpienia nie będzie możliwe, jednak Polska Izba Przemysłu Chemicznego, będąc członkiem Cefic, zaprasza na ekskluzywne webinarium organizowane przez Cefic, na temat raportu i analizy ekonomicznej wpływu ww. Strategii na zrównoważony rozwój i działalność sektora.

Raport powstał w oparciu o wyniki badania, które zostało zlecone przez Cefic niezależnej firmie Ricardo Energy & Environment, w celu oceny wpływu unijnej Strategii na rzecz zrównoważonych chemikaliów na przemysł chemiczny.

Branża chemiczna apeluje do Komisji Europejskiej o współpracę w celu opracowania unijnej ścieżki transformacji przemysłu chemicznego w związku z celami wyznaczonymi przez Europejski Zielony Ład. Kolejny raport ma zostać opublikowany w II kwartale 2022 r.

Wydarzenie dostępne jest dla przedstawicieli firm członkowskich Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Spotkanie odbędzie się 10 grudnia 2021 r., w godz. 11-13 (online).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o bezpośredni kontakt na: media@pipc.org.pl

Pełny raport Cefic – do pobrania.

Posty pokrewne