Wsparcie w realizacji projektu inwestycyjnego uruchomienia instalacji biogazowej (biometanowej)

 Wsparcie w realizacji projektu inwestycyjnego uruchomienia instalacji biogazowej (biometanowej)

Kluczowym zadaniem w nadchodzącym czasie jest zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Biometan stanowi odpowiedź na rosnące potrzeby rynku oraz zmiany legislacyjne. Może on bowiem zaspokoić nie tylko lokalne potrzeby, ale także stanowić czystą rezerwę dla elektroenergetyki.
Jako go&biogas oferujemy wsparcie w realizacji projektu inwestycyjnego uruchomienia instalacji biogazowej (biometanowej) na wszystkich jego etapach.

W ramach usługi developmentu instalacji oferujemy:

  • Wyszukanie lokalizacji dla inwestycji oraz zabezpieczenie tytułu prawnego do nieruchomości
  • Zabezpieczenie dostaw substratów
  • Zabezpieczenie odbioru pofermentu
  • Pozyskanie warunków przyłączenia do sieci gazowej – zakładamy możliwość zatłaczania biometanu do lokalnej sieci gazowej w przyszłości
  • Pozyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na potrzeby własne zakładu
  • Pozyskanie decyzji środowiskowej
  • Pozyskanie warunków zabudowy
  • Pozyskanie pozwolenia na budowę

W zakresie pozyskiwania pozwoleń, oferujemy przygotowanie całej niezbędnej dokumentacji oraz wstępnego projektu instalacji we współpracy z renomowanym, niemieckim dostawcą technologii EnviTec Anlagenbau GmbH & Co KG, jak również przeprowadzenie postępowań administracyjnych i reprezentację w postępowaniu.

Szczegółowy zakres oferty dostosowujemy do indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Tomasz Bukowski
Członek Zarządu
mobile: +48 607 834 145
mail: tomasz.bukowski@goandbiogas.com
https://goandmanagement.com/go&biogas 

Posty pokrewne