XIV Forum Ekologiczne Branży Chemicznej zakończone

W czwartek 12 października zakończyło się dwudniowe Forum Ekologiczne Branży Chemicznej. Konferencja, organizowana przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego oraz Sekretariat Programu „Odpowiedzialność Troska” co roku gromadzi wielu ekspertów, specjalistów, teoretyków i praktyków branży chemicznej z wielu firm i instytucji z całej Polski.

W tym roku spotkanie, ze względu na jubileusz 25-lecia Programu „Odpowiedzialność i Troska”, miało wyjątkowo uroczysty charakter. Toruńska konferencja była doskonałą okazją do uświetnienia tego jubileuszu.

Przybyłych gości, zgodnie z wieloletnią tradycją przywitał Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, dr inż. Tomasz Zieliński. Drugiego powitalnego wystąpienia dokonał Prezydent Miasta Toruń, Pan Michał Zaleski. Po życzliwych słowach do przybyłych gości podkreślających wagę i potrzebę takich spotkań, nastąpiła część uroczysta.

Certyfikatami Ramowego Systemu Zarządzania Responsible Care, potwierdzającymi nieustające spełnienie wszystkich merytorycznych warunków uczestnictwa w Programie, zostały uhonorowane firmy:

– Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.
– Brenntag Polska Sp. z o.o.
– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. 
– Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.
– PCC Consumer Products Kosmet Sp. z o.o.
– PCC Rokita S.A.
– Petrochemia-Blachownia S.A.

Kolejnym punktem było uhonorowanie firmy PKN ORLEN S.A., która w tym roku świętuje jubileuszu 20-lecia uczestnictwa w Programie „Odpowiedzialność i Troska”. Jubileuszową statuetkę odebrała Pani Maria Sosnowska, Członek Zarządu Spółki. Po krótkim przemówieniu Pani Prezes, o wyzwaniach środowiskowych przemysłu chemicznego w kontekście udziału w Programie „Odpowiedzialność i Troska” opowiedział Pan Arkadiusz Kamiński, Dyrektor Biura Ochrony Środowiska w PKN ORLEN S.A.

Po tej części Forum rozpoczęły się tematyczne wystąpienia dotyczące najważniejszych i „najgorętszych” tematów, z którymi zmaga się obecnie cała branża chemiczna. Sukces tegorocznego merytorycznego programu konferencji tkwił w bardzo doświadczonych prelegentach oraz dużej wielowątkowości omawianych tematów. Omawiano i dyskutowano między innymi o nowym prawie wodnym, nowym rozporządzeniu glebowym, zaniedbaniach w cyberbezpieczeństwie, zmianach przepisów prawnych w zakresie odpadów i opakowań czy innowacyjnej metodzie oceny zagrożenia odorantami.

Podczas uroczystej kolacji, wszystkich realizatorów uhonorowano jubileuszowymi statuetkami, w ramach podziękowania za aktywną i merytoryczną realizację Programu w Polsce. Na znajdującym się ekranie wyświetlono też wybrane archiwalne zdjęcia z wszystkich spotkań, które odbyły się podczas całego 25-lecia Programu w Polsce.

Zakończona, czternasta edycja Forum Ekologicznego, zgromadziła blisko 100 przedstawicieli branży chemicznej i branż pokrewnych chemii z całej Polski. Ogromna różnorodność Uczestników, wśród których byli zarówno teoretycy, jak i praktycy na różnych szczeblach zarządzania organizacjami, sprzyjała atmosferze wymiany doświadczeń i zdobywania wiedzy.

Wszystkim Uczestnikom i Prelegentom bardzo dziękujemy i już dziś zapraszamy za rok.

Kliknij, żeby przejść na stronę Programu "Odpowiedzialność i Troska" 

Fot. RC

Posty pokrewne